Golfstrømmen forsvinner ikke!

Tidligere frykt for at Golfstrømmen svekkes og forsvinner er sannsynligvis betydelig overdrevet. Ny forskning fra forskningsprosjektet RegClim viser at Golfstrømmen vil holde seg stabil de nærmeste 100 årene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Tidligere var det mange forskere som hevdet at Golfstrømmen ville forsvinne fullstendig. Det er mye som tyder på at styrken vil variere noe i dette århundre, men middelverdien vil ikke endre seg i noen særlig grad, forteller professor Helge Drange ved Bjerknessenteret og Nansensenteret.

Drange mener det må kunne anses som mulig at varmetransporten i Golfstrømmen vil kunne svekkes. Målinger tyder på at Golfstrømmen stoppet helt opp i perioder under tidligere istider. Beregninger viser at klima langs norskekysten kan bli fem til ti grader kaldere hvis Golfstrømmen kollapser eller ikke når opp til våre breddegrader.

- Men det er lite sannsynlig at den vil stoppe opp i løpet av de neste hundre år. Også de modellene som beregner størst svekkelse av Golfstrømmen, gir varmere klima i våre områder. Dette tyder på at den globale oppvarmingen mer enn utlikner for en eventuell regional nedkjøling på grunn av en svekket Golfstrøm.

En norsk gren

Golfstrømmen betegner i dagligtalen strømmen av overflatevann i Nord-Atlanteren fra Den meksikanske Gulfen, over Atlanterhavet og med én gren inn i Norskehavet.

- Strømmen drives fra dag til dag av vinden. Når det varme saltholdige overflatevannet avkjøles i De nordiske hav om vinteren, synker det ned mot havbunnen og danner bunnvannet i verdenshavene. Saltvannet blir derfor drevet tilbake som dyp- og bunnvann. Dermed blir det gitt rom for transport av mer oppvarmet overflatevann fra Karibia, forklarer professor Drange.

Denne vertikale omveltningen av vann er en av årsakene til at det er lite is helt inn i Barentshavet og ved Svalbard.

- Det er viktig å beregne i hvilken grad den globale oppvarmingen påvirker denne vertikale omveltningen og dermed varmetransporten i Golfstrømmen, sier Drange.

Stor reduksjon

Temperaturmålinger i dypet av Norskehavet fra værskipet Polarfront tyder på at styrken på dyphavssirkulasjonen i Norskehavet har avtatt med 25 prosent i løpet av de siste 50 årene. Dette kan indikere at også Golfstrømmen har blitt noe svekket over samme tidsperiode.

Uten Golfstrømmen hadde isdekket i nord sannsynligvis gått helt ned til Færøyene. Det vil si like langt sør som isdekket går nord for Amerika og Sibir. Men på grunn av global oppvarming, er isdekket i Arktis nå i ferd med å trekke seg tilbake.

"Det arktiske isdekket i mars til venstre. Isdekket i august til høyre. Lyseblått viser dagens situasjon. Det hvite viser en mulig situasjon i 2080. (ill. RegClim)"

Båt gjennom Arktis i 2050

- De mest nøkterne modellene åpner for at skip kan seile fra Skandinavia, nordover gjennom nordøstpassasjen i Arktis og over til Alaska om sommeren i 2050, forteller Drange. Men mange målinger tyder på at det er mulig å seile gjennom Arktis før den tid.

En prosess som kan være med på å svekke Golfstrømmen er tilførselen av ferskt vann på havoverflaten i norske havområder i nord fra nedbør, elver og issmelting. Økt tilførsel av ferskt vann på grunn av global oppvarming vil isolert sett føre til en svekket Golfstrøm.

De nye resultatene fra RegClim viser imidlertid små endringer i Golfstrømmen ved økt drivhuseffekt. En varmere klode vil nemlig føre til mer fordampning i sørlige, tropiske strøk. Dermed vil dette vannet bli mer saltholdig, og en del av dette vannet vil strømme nordover og dermed utligne effekten av økt ferskvannstilførsel i nordområdene, utenfor norske kyster.

Powered by Labrador CMS