Borekaks påvirker miljøet

Miljøeffektene av oljeboring med vannbasert borevæske er større enn tidligere antatt, viser en fersk doktoravhandling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Miljøkonsekvensene av vannbasert borekaks bør reduseres i norsk oljeproduksjon, mener forsker.

– Man har hittil trodd at vannbasert borekaks har liten eller ingen negativ innvirkning på det marine miljøet, utover nedslamming av bunnen.

Det forteller marinbiolog og forsker Hilde Cecilie Trannum i NIVA.

I sitt doktorgradsarbeid testet hun eksperimentelt om denne antakelsen stemmer, og resultatene viser at den var feil.

Borekaks er knust steinmasse som under boring etter olje og gass blir transportert opp til overflaten sammen med borevæske. Kaksen slippes ut i sjøen, og legger seg som et lag på havbunnen.

Tidligere var det vanlig å bruke borekaks med oljebaserte og syntetiske borevæsker, som ga svært store effekter på miljøet. I dag er det i hovedsak borekaks med vannbasert borevæske som slippes ut.

Redusert liv på havbunnen

Hilde Cecilie Trannum i NIVA.

Resultatene av studien viser en merkbar reduksjon av bløtbunnsorganismer i sediment som var tilsatt vannbasert borekaks.

– Vi fant at det er færre bløtbunnsorganismer, som mark, muslinger og pigghuder som overlever i sediment tilsatt vannbasert borekaks sammenlignet med der vi tilsatte naturlige partikler, sier Trannum.

I studiet ble det oppdaget at det er redusert oksygeninnhold i sedimenter som er tildekket med vannbasert borekaks sammenlignet med sedimenter uten.

Borekaks inneholder også stoffer som er giftige for miljøet, og som er med og bidrar til reduksjon i den naturlige faunaen på havbunnen rundt oljeplattformene.

Powered by Labrador CMS