En prøvetakingsrosett med 12 flasker blir senket ned i sjøen for å ta vannprøver. (Foto: Kuria Ndungu, NIVA)

Mest naturlig bly i vannprøver i Antarktis

Ferske prøver i Amundsenhavet ved Sydpolen viser at en betydelig andel av blyet der stammer fra naturlige kilder.

Arbeidet med å redusere utslipp av bly har pågått i flere tiår. Utfasingen av blyholdig bensin har vist seg vellykket, og forskere ser en nedgang i blyforurensing av miljøet.

En rimelig antagelse er derfor at konsentrasjonene av bly er redusert også i Sørishavet. Men siden det også finnes naturlige kilder til bly, ville forskere finne ut hvor viktig det menneskeskapte bidraget er i fjerntliggende Sørishavet.

Menneskeskapt bly, som hovedsakelig stammer fra forbrenning av blyholdig bensin, er funnet i avsidesliggende områder, inkludert prøver fra isoverflaten i Arktis og Antarktis og i de dype hav.

– Etter en nesten verdensomspennende utfasing av blyholdig bensin, som tiltok i 1970-årene, har vi sett en markant nedgang i forurensning av denne typen, sier forsker Kuria Ndungu ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

– Derfor var det rimelig å anta at de blykonsentrasjonene også er redusert i Sørishavet, sier han.

I en fersk studie har Ndungu og hans amerikanske kolleger målt konsentrasjoner og ulike isotoper av bly i Amundsenhavet og testet hvor stor andel av blyet som kommer fra menneskeskapte kilder.

Amundsenhavet er et randhav til Sørishavet som ligger utenfor kystlinjen av Marie Byrd Land på det antarktiske kontinent. Amundsenhavet strekker seg fra Thurston Island i øst til Siple Island i vest og grenser til Bellingshausenhavet og Rosshavet. (Foto: (Illustrasjon: Polargeo, Wikimedia Commons))

– Vi valgte denne regionen fordi effektene av globale klimaendringer i Vest-Antarktis er spesielt utsatt. Isbreene i Amundsenhavet er blant breene som kalver raskest på planeten, sier Ndungu.

Forskerne målte både konsentrasjoner og isotopsammensetning av bly i både sjøvann og sedimenter på havbunnen.

– Resultatene fra vår studie viser at en betydelig andel – 60–95 prosent – av blyet fra våre prøvetakingssteder stammer fra naturlige kilder: Nemlig forvitring av bergarter i Antarktis, sier Ndungu.

– Siden klimaendringene fortsetter å skape endringer i havstrømmene, er vår hypotese at den totale gjennomstrømningen av bly i Amundsenhavet vil avta, i takt med at menneskeskapte atmosfæriske utslipp av bly fortsetter å synke.

Kuria Ndungu under en pause fra prøvetakingen på en fin antarktisk sommerdag. (Foto: Kuria Ndungu, NIVA)

Forskerne konkluderer med at blynivåene i regionen antagelig vil endre seg de neste tiårene.

– Vår hypotese for fremtiden er at en større andel av det blyet som strømmer gjennom Amundsenhavet, vil være naturlig bly fra bunnsedimenter og smeltevann som er tusenvis av år gammelt. 

– Verdiene for bly både i denne regionen og det større Sørishavet er ventet å endre seg de neste tiårene som en følge av både mindre utslipp til luft og økte klimaendringer, sier Ndungu.

Referanse:

Ndungu mfl: Lead Sources to the Amundsen Sea, West Antarctica. Environmental Science & Technology, januar 2016, doi: 10.1021/acs.est.5b05151. Sammendrag

Powered by Labrador CMS