To jenter hos en indianerstamme i Brasil.

Forskning på barn i Amazonas gir hint om hva som ligger bak barnefedme

Forskere fulgte barn fra den samme folkegruppen i Amazonas, hvor noen bor inne i jungelen og noen utenfor jungelen. De var like fysisk aktive og forbrukte like mange kalorier. Men hvorfor var det da bare den siste gruppen med barn som slet med fedme?

Mindre fysisk aktivitet var altså ikke forklaringen på at barna utenfor jungelen fikk fedme. De beveger seg like mye som barna i jungelen.

Dermed peker forskernes spor klart mot en annen forklaring: endret kosthold.

Barn til familier som flytter ut av jungelen, får i seg mye mer energirik mat.

Flere fete enn undervektige

– Funnene vi har gjort bekrefter at endrede matvaner er den viktigste faktoren bak den globale økningen i barnefedme, sier forskeren Samuel Urlacher i en pressemelding fra Baylor-universitetet i USA.

Antallet barn og unge i verden som er overvektige eller har fedme er tidoblet på 40 år, viser en WHO-studie publisert i tidsskriftet The Lancet.

WHO-studien hvor forskere undersøkte kroppsmasseindeksen (BMI) til over 30 millioner barn og unge, konkluderte med at det nå er blant verdens fattige og mindre velstående at barnefedmen øker mest.

Tilbake i 1975 hadde 1 prosent av verdens barn fedme.

I år 2022 antar FN at det kommer til å finnes flere barn og voksne med fedme (BMI på over 30) i verden enn det finnes mennesker med moderat eller alvorlig undervekt.

Barn i og utenfor jungelen

Antropologene ved Baylor-universitetet i USA fulgte innpå 80 barn fra Shuar-stammen i Amazonas. Shuarene har tradisjonelt levd som jegere og sankere inne i jungelen i Ecuador, men flere har etter hvert flyttet ut av jungelen.

Inne i jungelen lever shuarene fortsatt av jakt, sanking og litt enkelt jordbruk.

Shuarer som har flyttet ut av jungelen har i stedet fått tilgang til veier, sykehus, butikker og restauranter.

Mens ingen av jungel-barna forskerne møtte var overvektige eller fete, så har en tredel av shuarbarn utenfor jungelen fått dette. Barna utenfor jungelen hadde i gjennomsnitt 65 prosent mer kroppsfett enn jungelbarna, fant forskerne.

Likt aktivitetsnivå og energiforbruk

Barna som deltok i studien ble utstyrt med aktivitetsmålere, samtidig som forskerne tok blodprøver som målte energiforbruket deres.

Slik fant forskerne at barna som bodde på tradisjonelt vis inne i jungelen og barna utenfor jungelen, er omtrent like fysisk aktive.

Energiforbruket deres var dermed også nokså likt.

– Variasjoner i slikt som vanlig fysisk aktivitet eller immunaktivitet i kroppene deres lot ikke til å skape noen påviselige forskjeller i energiforbruket til barna som deltok i studien vår, sier Urlacher.

Dermed peker mye mot kostholdet.

Kostholdet er forskjellen

Studien som er blitt publisert i The Journal of Nutrition, tidsskriftet til det amerikanske forbundet for ernæringsforskere, forteller oss altså at barn som lever i helt ulike livsmiljøer – gjerne kan bevege seg like mye.

Samtidig viser studien at barn i Amazonas hvor familiene har fått tilgang til mer eller mindre ferdigprodusert mat med høyt energiinnhold, utvikler vesentlig høyere BMI enn sammenlignbare barn.

– Selv om fysisk aktivitet absolutt er viktig for å leve et sunt liv, så tyder stadig mer på at det er kostholdet som sterkest påvirker barns energibalanse, sier forskeren.

Tradisjonell mat blant shuariene i Amazonas-jungelen.

Rammer fattige utenfor byer

– Den sterkeste økningen i overvekt og fedme blant barn og unge skjer nå på bygda i fattige land og mellominntektsland, sier Urlacher.

Økende velstand på landsbygda i mange fattige land og mellominntektsland, har satt stadig flere mennesker i stand til å kjøpe mer energirik mat.

– Sammen bekrefter funnene vi har gjort hos shuraene som hjalp oss med denne studien, at endrede matvaner er den viktigste faktoren bak den globale økningen i barnefedme, sier forskeren.

Han minner om at barn og unge som sliter med overvekt og fedme, ofte fortsetter å gjøre det opp i voksen alder. Det øker igjen risikoen for å utvikle diabetes 2 eller få hjerte- og karsykdommer som voksen.

Referanse:

Samuel Urlacher m.fl: «Childhood Daily Energy Expenditure Does Not Decrease with Market Integration and Is Not Related to Adiposity in Amazonia», The Journal of Nutrition, 2021.

Powered by Labrador CMS