Kvinner i Tunisia mye mer utsatt for fedme

Kvinner i Tunisia er tre ganger mer utsatt for fedme enn menn. Lite yrkesaktive kvinner i byene er verst stilt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinner i Tunisia er mye mer utsatt for fedme enn menn. (Foto: IRD/P. Traissac)

Fedme har blitt et stort helseproblem i Nord-Afrika. Studie viser at kvinner i det nordafrikanske landet Tunisia er mye mer utsatt enn menn.

Mens 13 prosent av mennene i studien var rammet av fedme, gjaldt dette for hele 37 prosent av kvinnene.

Bildet er det motsatte av situasjonen i Europa, der menn ofte er fetere enn kvinner.

- Rask økning

Fedme innebærer betydelig overvekt og er i undersøkelsen definert etter forholdet mellom vekt og høyde (kroppsmasseindeks) og antall centimeter rundt midjen.

Kostholdet i Tunisia har endret seg.

- Dette har ført til en rask økning i overvekt og fedme og forekomst av tilstander som diabetes og høyt blodtrykk, skriver forskerne bak den nye studien i tidsskriftet PLOS One.

To tredjedeler av innbyggerne i Tunisia bor i byer. Bildet fra Tunis. (Foto: IRD/P. Traissac)


Kjønnsgap

Sett under ett var hele 60 prosent av befolkningen i Tunisia overvektig.

Studien viser altså et stort gap mellom menn og kvinner. Dette gapet er størst i byene.

Bybefolkningen har høyere inntekt enn landsbygda.

Forskjellen mellom landsbygda og byene kan skyldes at kvinner i byene har gått bort fra det tradisjonelle kostholdet på landsbygda og fått mer tilgang på energirik kost.

Ikke yrkesaktive

Samtidig er de av kvinnene som ikke er yrkesaktive utenfor hjemmet mer utsatt for fedme enn andre.

Mange kvinner er hjemmeværende og har ansvaret for matlaging og ungepass.

Mønsteret med at kvinner er mer overvektige enn menn går også igjen fra andre studier fra andre nordafrikanske land.

Skårer høyere

Tunisia skårer høyere enn nabolandene når det gjelder likestilling, men det ser ikke ut til å ha noen betydning for kjønnsgapet i forhold til overvekt.

Noen forskere har i andre studier vist at kvinner i Nord-Afrika i større grad enn europeiske medsøstre liker en rund figur.

Andre legger mer vekt på at kvinner i disse landene har mindre mulighet til fysisk aktivitet enn i Europa og at de for eksempel har begrenset mulighet til å drive med idrett.

Dagligvarer i en butikk i Tunis. (Foto: IRD/P. Traissac)

Middelklasse

Det har også vært pekt på at kvinner i middelklassen i de nordafrikanske landene er mer utsatt enn andre for å bli farlig overvektige. Middelklassen i byene har fått bedre råd og en mer stillesittende livsstil.

De har tilgang på fastfood-kjeder og supermarkeder som leverer mat rik på sukker og fett.

Samtidig har middelklassen ofte ikke like mye fritid til å drive med trening som høyere sosiale lag. Behovet for å tenke gjennom spørsmål om ernæring og helse er ofte ikke forstått og vestlige kroppsidealer har ikke slått gjennom.

Før opprøret

Intervjuene som ligger til grunn for studien ble gjennomført i 2005, før den arabiske våren. Mer enn 5000 voksne menn og kvinner deltok.

Deltagerne var i alderen 35 til 70 år.

Forskere fra Tunisia, Frankrike og Belgia gjennomførte studien.

De slår fast at det på kort sikt må settes inn tiltak innen ernæring rettet mot kvinnene som en risikogruppe. På lengre sikt bør man gjøre noe med de samfunnsmessige faktorer som bidrar til å skape kjønnsgapet.

Referanse:

Jalila El Ati, Pierre Traissac, Francis Delpeuch, Hajer Aounallah-Skhiri, Chiraz Béji, Sabrina Eymard-Duvernay, Souha Bougatef, Patrick Kolsteren, Bernard Maire og Habiba Ben Romdhane: “Gender Obesity Inequities Are Huge but Differ Greatly According to Environment and Socio-Economics in a North African Setting: A National Cross-Sectional Study in Tunisia,” PLOS One 7(10) 2012.

Powered by Labrador CMS