Moderne sex - tradisjonelle kjønnsroller

Kan liberal seksualpraksis eksistere i et patriarkalsk samfunn? Ja, dette er situasjonen i dagens Russland, ifølge sosiologen Anna Temkina. Unge kvinners sexvaner endres raskt, men ellers er kjønnsrollene fortsatt tradisjonelle.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Russiske professor Temkina, som er en av lederne ved Kjønnsprogrammet ved Det europeiske universitetet i St. Petersburg, tilbrakte nylig to uker som gjesteforsker i Oslo. Hun var invitert av NIKK, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, Fafo og Rokkansenteret.

Russiske kvinners sexliv

«Jeg har bestemt meg for ikke å forveksle sex og kjærlighet. Jeg kan ha sex med en person som jeg ikke har følelser for.»

Det sier en av Temkinas informanter, en russisk kvinne på 31 år. Sammen med en gruppe kolleger har Temkina gjort biografiske intervjuer om sexlivet til tre generasjoner urbane middelklassekvinner og -menn.

- Jeg er opptatt av sosiale endringsprosesser, og studiet av seksualitet og kjønnsroller er en måte å studere dette på, forklarer hun.

- Selv om russiske kvinner lenge har kunnet ha en sterk posisjon både i det offentlige og i privatlivet, har de vært objektivisert i den seksuelle sfæren. Dette er i ferd med å endre seg, og unge kvinner er nå aktive og setter krav også i forhold til sex, sier Temkina.

Sovjetstaten var en pionér i å oppmuntre kvinner til å ta arbeid utenfor hjemmet.

Dette gjaldt også mødre, og en kvinnes karriere på slutten av sovjettiden var ikke særlig påvirket av hennes sivile status, eller hva slags mor hun var - gift, skilt, enslig, eller med en rekke elskere. Samfunnet godtok liberal seksuell praksis fra kvinner.

Ingen kjønnslikestilling

Men mens arbeidslivspraksis og seksuell praksis har vært liberal lenge, er kjønnsideologien fortsatt tradisjonell i Russland.

I det post-sovjetiske samfunnet, frykter man at kvinnefrigjøringen vil få kvinner til å miste sin «naturlige» femininitet, og menn sin maskulinitet.

Man mener at gutter og jenter bør oppdras forskjelling, i tråd med idealene for kvinner og menn: Jenter oppdras til først og fremst å bli mødre, mens gutter skal få en godt betalt jobb.

- Det er et moderne samfunn som mangler likestilling, påpeker Temkina.

- Kvinner har sine egne ressurser og handlingsrom, men de mangler legitim makt til å handle.

For eksempel har menn høyere lønn enn kvinner. Dermed ses det som naturlig at menn spanderer på kjærester og ektefeller.

- For noen av parene jeg intervjuet fungerte dette helt fint - han betaler, hun gjør husarbeider, og de er begge fornøyde. Men skilsmisseraten er høy, og etter skilsmissen er det selvsagt han som beholder de økonomiske ressursene, sier Temkina.

Sex som valuta

- I tillegg mistenker unge par ofte hverandre for å manipulere. Menn snakker om hvordan kjærestene bare bruker dem for pengene deres, mens kvinner klager over at menn bare bruker dem for sex, sier Temkina.

Hun mener det er forståelig: Selv om russiske kvinner kan forsørge seg selv uten en mann, er det ikke rom for luksus. For det, trengs en manns økonomiske ressurser.

Dette skaper et system hvor kvinner manipulerer menn for å få materielle fordeler.

Også i sexlivet har kvinner og menn ulike roller. Menns seksuelle behov har blitt sett som viktigere enn kvinners, og kvinner får hele ansvaret for seksuell helse og prevensjon.

Endret seksualitet

"Anna Temkina"

- Dette er i ferd med å endre seg i den yngste generasjonen av urbane middelklassekvinner. Unge kvinner er mer aktive og krevende seksuelt, sier Temkina.

En årsak til dette kan være bedre tilgang på egne leiligheter.

- Tidligere bodde flere generasjoner sammen i små toromsleiligheter, og det var vanskelig for unge par å få være alene og fritt organisere sitt intime liv. I dag kan de leie rom - det er dyrt, men mulig, forklarer Temkina.

Det er mindre kontroll fra den eldre generasjonen, mer frihet, og flere valg.

Mer informasjon om sex og prevensjon er også viktig - selv om dette ikke er tilgjengelig for alle. Noen skoler tilbyr noe informasjon, men foreldre vil ofte prøve å holde barna borte fra disse timene.

Og ikke alle er klar over at man kan snakke med legen sin om sex - og de som er det, klager ofte på at ulike leger gir motstridende råd.

Skjebnebestemt sexliv

«Gud bestemmer over barnefødsler ? dette kan ikke overstyres ved bruk av prevensjon.»

Dette utsagnet kom fra en ikke spesielt religiøs kvinne i tjueårene i 2005. Mens noen unge russiske kvinner tar, eller prøver å ta, kontroll over sexlivet sitt, mener Temkina at de ofte mislykkes i dette.

Hun ser dette som et tegn på at sex fortsatt oppfattes som noe skjebnebestemt - med andre ord noe som ikke kan kontrolleres av individet, ting bare skjer.

- For eksempel er det mange av informantene mine som sier at det første barnet ikke var planlagt, graviditeten var et uhell, sier hun.

Offentlig dobbelmoral

«Før han hadde sex med meg, tok han diverse tester for å sjekke at han var frisk seksuelt. [?] Jeg er ren og frisk, og jeg ville være sikker på at min partner også var det, for han hadde hatt mange kvinner før meg.»

Prevensjon og seksuell helse ses som nevnt fortsatt som kvinnens ansvar, og den offisielle meldingen er at de må kreve bruk av prevensjon og trofasthet fra kjærester og ektemenn.

Noen, som den unge kvinnen som er sitert ovenfor, lykkes med dette. Men ikke alle opplever at kravene deres blir møtt, og det ses som naturlig at en gift mann har elskere. Dette er ikke like akseptabelt for kvinner.

Og mens lover omkring barneomsorg og familie er kjønnsnøytrale i prinsippet, er barn og familie overveiende mors ansvar.

- Det bunner ikke i noen intensjon om å sende kvinnen «tilbake til kjøkkenbenken», men å balansere lønnsarbeid og familie ses som et problem bare for kvinner, sier Temkina.

Husarbeid

Hun har snakket med unge par som ønsker å dele husarbeid og barnepass likt, men dette vanskeliggjøres av at menn tjener mye mer enn kvinner.

For de fleste kvinner vil de stadige forhandlingene som er nødvendig for å få ektemannen til å gjøre husarbeid bli for slitsomme. De benytter seg heller av den tradisjonelle ordningen med å få hjelp fra kvinnelige familiemedlemmer.

Også på andre måter opprettholder unge kvinner kjønnsrollene. Som en av Temkinas informanter sier:

«Hvorfor skulle jeg bære min egen bagasje? Ja, jeg kan gjøre det selv, men jeg vil heller få hjelp. Jeg er glad for at jeg kan spille (hjelpeløs) - jeg gjør det ikke hele tiden, men jeg kunne. Dette er særegent for den russiske kvinne.»

- De fleste unge kvinner er fornøyde med å spille hjelpeløs, forklarer Temkina.

Som feminist er hun ikke særlig glad for det.

Powered by Labrador CMS