Fortsatt mye lakselus

Infeksjonen av lakselus i 2008 var fortsatt kronisk høy langs store deler av Norskekysten. I Hardangerfjorden hadde utvandrende laksesmolt og sjøørret så mye lus at det trolig virker negativt på populasjonen i fjordsystemet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lakselus. (Foto: Bengt Finstad)

Bedre synkronisering og lavere tiltaksgrense for avlusning ved oppdrettsanlegg kan bidra til å nå målet om ”ingen negativ effekt” og godt under 10 lus per villfisk.

– Dersom dette ikke hjelper kan det bli nødvendig å redusere eller endre produksjonen av oppdrettslaks i områder med for mye lus, sier Bengt Finstad, seniorforsker i NINA.

Stortinget bestemte i februar 2003 at det skulle opprettes 21 nasjonale laksefjorder og 37 nasjonale laksevassdrag i Norge, og i 2006 ble det besluttet opprettet ytterligere 8 fjorder og 15 vassdrag.

Innenfor disse områdene er det etablert et særskilt, permanent beskyttelsesregime for vern av villaksen.

Best for de største

Rapporten fra den nasjonale lakselusovervåkningen i 2008 viser at målet i den nasjonale handlingsplanen mot lakselus ennå ikke er oppnådd.

Noen av de nasjonale laksefjordene ser ut til å ha positiv effekt. Dette gjelder spesielt de største, som for eksempel Trondheimsfjorden.

Flere av de aller minste laksefjordene, som for eksempel Etne og Isfjorden, ser ut til å ha liten eller begrenset effekt av å ha blitt nasjonal laksefjord.

Undersøkelsene, som er utført av NINA i samarbeid med Nofima og Havforskningsinstituttet, må gjentas over flere år før konklusjoner kan trekkes.

– Men det er tydelig at utvandrende laksesmolt og sjøørret møter et generelt forhøyet infeksjonstrykk i ytre fjord- og kystområder. Den totale biomassen av oppdrettslaks kan derfor være så høy at selv ”lovlige” luseantall per fisk ikke er tilstrekkelig til å redusere infeksjonstrykket til et bærekraftig nivå, sier Finstad.

Den synkroniserte vinteravlusningen som har vært gjennomført langs kysten av Vestlandet og til og med Møre og Romsdal, synes ikke å ha vært tilstrekkelig til å redusere infeksjonsbelastningen til et bærekraftig nivå, selv om en positiv tendens kan observeres i enkelte systemer.

– Selv om oppdretterne i Norge generelt har gjort en meget god jobb når det gjelder å bekjempe lakselus, har produksjonen økt så mye at mer effektiv lakselusbekjempelse ”spises” opp av produksjonsøkningen, sier Finstad.

Lenke:

NINA Rapport 447: Nasjonal lakselusovervåkning 2008 på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten

Powered by Labrador CMS