Nei til kiropraktorutdanning

Universitetet i Stavanger ønsker å starte en norsk kiropraktorutdanning. Sosial- og helsedirektoratet mener imidlertid at det ikke er behov for en slik utdanning i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Ryggplager kan lettere lindres hvis forskerne klarer å utvikle nye smertemedisiner."

Det ikke er behov for en norsk kiropraktorutdanning. Dette var konklusjonen i en rapport fra Sosial- og helsedepartementet i sommer. I dag må nordmenn reise til utlandet for å ta den femårige utdannelsen.

Stortinget ba regjeringen legge til rette for en slik utdanning, og rapporten ble laget ut fra dette vedtaket. Men i rapporten anbefaler Sosial- og helsedirektoratet isteden å etablere en nasjonal forskningsenhet med fokus på kiropraktikk.

Harme i Stavanger

At Sosial- og helsedirektoratet har utvannet oppdraget, vekker harme ved UiS.

- Det er en klar maktdemonstrasjon når Sosial- og helsedirektoratet vrir på Stortingets tydelige oppdrag, sier dekan Marit Boyesen ved UiS.

Stavanger-miljøet føler seg oversett i utredningsarbeidet og er skuffet over at Sosial- og helsedirektoratet overkjører et lokalt initiativ.

Stor støtte for utdanning i vest

Universitetet i Stavanger (UiS) legger opp til et tett samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

- Det er en enstemmig holdning til en kiropraktorutdanning her på Vestlandet. Helse Vest går inn for det, UiS og SUS går inn for det, og også Universitetet i Bergen har vedtatt å støtte oss i denne saken, forklarer Nina Elisabeth Molven ved UiS, som har vært en av drivkreftene for en utdanning i Stavanger.

Forskning i Oslo

UiS og SUS stiller seg svært undrende til tanken om å bygge opp et forskningsmiljø uten et utdanningstilbud.

- Det har liten hensikt å drive med forskning dersom vi ikke har en utdanning å rekruttere folk fra. Uten norsk kiropraktorutdanning er vi fortsatt avhengig av utenlandsk forskning og utenlandsk kompetanse, påpeker Molven. Hun viser til at det finnes få professorater innen kiropraktikk i Norge.

Behov for kiropraktorer

Hele 25 prosent av de som har muskel- og skjelettlidelser oppsøker kiropraktor, og tall viser at norske kiropraktorer har nok å gjøre. I snitt arbeider hver kiropraktor mer enn et årsverk, og det er ingen arbeidsledighet i bransjen, i følge UiS.

Økende aksept for behandlingsformen, en stadig eldre befolkning og økt villighet til å bruke penger på egen helse, gir grunn til å tro at behovet for kiropraktorer vil vokse, mener UiS.

Studenter må til Danmark

Sosial- og helsedirektoratet vil nå formalisere et eksisterende samarbeid med Syddansk Universitet i Danmark. Der utdannes det årlig rundt 15 norske kiropraktorer.

Ifølge utredningsrapporten tror direktoratet at like mange vil reise til utlandet for å studere selv om det opprettes et studietilbud i Norge. Men rapporten motsier seg selv, mener kiropraktor Knut Andersen. Han er tilknyttet Universitetet i Stavanger som konsulent for den fremtidige kiropraktorutdanningen

- Sosial- og helsedirektoratet forteller at danske studenter vendte hjem til Odense etter at man startet opp studium i Danmark. Det er vel ingen grunn til å tro at norske studenter er mindre hjemmekjære, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS