- Bedre å investere i mennesker

Ensidig fokus på økonomisk vekst og bruttonasjonalprodukt er en dårlig strategi for u-land, ifølge en ny doktoravhandling. Skal de få fart på økonomien må de investere i innbyggernes helse og utvikling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Handel på marked i Pakistan. Illustrasjonsfoto: Clipart.com

Investering i mennesker er avgjørende for utvikling i u-land, mener Azeem Qureshi.

Høy investering i utdannelse og helse fører til bedre resultater, selv når det er relativt lav økonomisk vekst,  skriver han i sin doktoravhandling fra Universitetet i Bergen.

Overfokus på produktivitet

Qureshi er universitetslektor ved Bahauddin Zakariya University, og har analysert ulike sider av Pakistans strategi for økonomisk utvikling.

Politikere i utviklingsland, Pakistan inkludert, har en tendens til å overfokusere på produksjonsvekst, med intensjonen om at godene i neste omgang vil nå alle innbygggere, skriver han i avhandlingen Financial Policy Structuring for National Development Planning.

- Statsøkonomer i u-land undervurderer utbytte fra menneskelig investering, så utviklingstiltak fokuserer på økonomisk vekst i stedet for menneskelig utvikling, sier Azeem Qureshi.

Strategi uten effekt

En analyse av denne ”gevinstene vil spre seg”-strategien viste noe forbedring i forhold til helse og analfabetisme, men generelt var det en liten effekt for fattige og lavinntektsgrupper.

- Resultatet blir at de hverken oppnår økonomisk eller menneskelig utvikling, påpeker Qureshi.

Derimot fører en mer menneskesentrert politikk, med økt offentlig investering i individuell utvikling og velferd for innbyggerne, til en klar økonomisk utvikling.

Infløkte effekter

Tradisjonelle teorimodeller for økonomisk vekst fokuserer på produksjon som en fundamental faktor, men senere analyser viser at bildet er mer infløkt og at både investering, sparing, produksjon og vekst påvirker hverandre.

Hvis disse forholdene ikke blir vurdert når politiske tiltak lanseres, kan det bli vanskelig å nå mål for nasjonal utvikling over tid.

Qureshi brukte en systemdynamisk modell som også tar hensyn til enkeltmenneskers utvikling på veien mot økonomisk vekst - som utdannelse, helse og arbeid.

Bærekraftig og menneskevennlig

Analysen tyder på at offentlige investeringer i individers utvikling ikke bare gir resultater for individuell velferd, men også for økonomien generelt.

- I tilfellet Pakistan har jeg påvist at når utvikling er menneskesentrert vil det ikke bare forbedre levekårene for innbyggerne, men også føre til økonomisk utvikling.

- Denne prosessen er også bærekraftig, siden forbedret menneskelig kapital er bærekraftig, og kan hjelpe til å redusere sosioøkonomiske forskjeller i befolkningen, fremhever Azeem Qureshi.

Referanse:

Muhammad Azeem Qureshi: Financial Policy Structuring for National Development Planning. Doktoravhandling.

Lenke:

Utviklingsarbeid må være menneskesentrert (Universitetet i Bergen

Powered by Labrador CMS