Bøkene kan enten være en direkte grunn til inntektsøkningen, eller bare en måte å måle hvor ressurssterke barnas foreldre er. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Barn med bøker hjemme tjente mer som voksne

De som får vokse opp i et hus med bøker klarer seg ganske så bra.

Det meste tyder på at bøker gjør godt for de fleste. Forskning.no har allerede skrevet om at bøker er suverent best når det kommer til å hjelpe barn med språkforståelsen, og om hvordan en god roman kan gjøre deg flinkere til å forstå hva andre tenker og føler.

Nå viser det seg at bøker også kan brukes for å spå hvor mye du vil tjene over et levd liv. De som hadde tilgang på bøker hjemme mens de var barn tjente en femtedel mer gjennom yrkeslivet sitt, ifølge en ny, italiensk studie.

40 prosent vokste opp uten bøker

Å vokse opp i et hjem uten tilgang på bøker kan høres rart ut i 2016, men en stor andel av europeere som nå er over 50 år gamle vokste opp i hjem som hadde mindre enn en hylle med bøker som ikke var til skolebruk. Og dette kan knyttes direkte til hvor mye utbytte de får fra skolegangen sin, og hvor mye de tjener i løpet av livet.

– Vi kan vise at avkastningen for utdannelse er mye lavere for de fra hjem uten bøker, enn for de heldige som hadde mer direkte tilgang til bøker, skriver forskerne bak studien.

Økonomene bak studien har sett på livene til over 5820 europeiske menn født mellom 1920 og 1956. Hele 40 prosent av disse sier de hadde mindre enn ti bøker hjemme hos seg da de var ti år gamle. 

Det kommer frem i svarene de har gitt i en dyptgående spørreundersøkelse kalt SHARE, der de forteller om alt fra oppvekstforhold, inntekt og skolegang. Mennene var fra våre naboland Sverige og Danmark, samt Belgia, Frankrike, Italia, Nederland, Tsjekkia og Østerrike. Forskerne sier de bare har sett på menn i spørreundersøkelsen fordi de har vært en del av arbeidsmarkedet i alle årene de ser på. De har også luket ut de som har jobbet mindre enn fem år i løpet av livet, eller var selvstendig næringsdrivende.

Bøker kobles til høyere inntekt og hvitsnipparbeid

Studien avslører at de som hadde mer enn ti bøker hjemme da de var ti år gamle, tjener mer i løpet av yrkeslivet enn de som ikke hadde det. De som var heldige nok til å vokse opp i et hus fullt av bøker tjente 22 prosent mer i løpet av livet enn de som ikke gjorde det.

I tillegg kunne de som hadde endt opp med komfortable kontorjobber fortelle at de, i de aller fleste tilfeller, hadde hatt bøker i hylla da det vokste opp. Dette gjaldt mellom 72 og 84 prosent av hvitsnipparbeiderne. Samtidig hadde rundt halvparten av de som endte opp med å jobbe i service- og produksjonsyrkene hadde vokst opp med tomme bokhyller.

Men er bøkene grunnen til at de tjener mer og har jobber som kan bli sett på som mer behagelige, eller er de bare et tegn på at du kommer fra en rik eller ressurssterk familie?

– Kan ikke sette bøker i bokhylla og så går det plutselig bra

De som har laget studien tror at det kan være begge deler. Det er ikke alle enige i.

Kjell Gunnar Salvanes, professor i økonomi ved NHH.

– Bøker kan ha en direkte betydning fordi de får barn til å lese mer, og lesing kan gjøre at du gjør det bedre på skolen, skriver de italienske forskerne bak studien. 

Det argumentet synes økonomiprofessor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH blir litt velt tynt.

– Dette betyr ikke at man kan sette noen bøker i bokhylla og så går det plutselig bra med barna, sier Salvanes til forskning.no. 

Han har gjort en større studie på sammenhengen mellom skolegang og inntekt, som vil bli publisert i tidsskriftet Journal of Labor Economics. Salvanes er opptatt av at vi må prøve å se bak tall og statistiske samvariasjoner for å finne de faktiske årsakssammenhengene.

– Det er ikke det at jeg har bøker i hyllen som gjør at barna mine tar høyere utdanning. Det er meg og kona mi som barna snakker med og ser, ikke bøkene, mener Salvanes. 

Kan være tegn på foreldrenes bakgrunn

De italienske forskerne tror også at bøkene kan være et tegn på noe helt annet: nemlig hvordan det sto til med økonomien og den kulturelle bakgrunnen til barnas familier. Det kan jo for eksempel være at foreldrene er godt utdannet gjennom selvstudier og lesing, selv om de ikke hadde noen formell skolegang å snakke om.

– Bøkene kan være en alternativ måte å måle foreldrenes bakgrunn som inneholder evner som ikke blir fanget opp av formelle grader, skriver økonomene. 

Tjener mer på lengre skolegang

Den italienske studien slår også fast noe som kan virke selvsagt, lengre skolegang gjør også at du tjener mer.

Mellom 1950- og 1970-tallet kom det store skolereformer som forlenget den obligatoriske grunnskoleutdanningen i mange europeiske land.

Hvordan de som gikk på skolen i denne tiden har klart seg i ettertid er blitt et yndet tema for forskere, som plutselig fikk muligheten til å se hvordan ett års ekstra obligatorisk grunnskole påvirket både det ene og det andre. De har blant annet funnet ut at de som fikk ett ekstra år med skolegang husket bedre da de ble gamle, noe forskning.no har omtalt tidligere.

Også i den italienske studien er det mulig å se på hvordan disse reformene påvirket europeerne, og igjen mener økonomene at bøkene har en effekt.

De som hadde bøker hjemme fikk mye mer ut av ett år ekstra med obligatorisk skolegang, enn de som ikke hadde det. 

Men absolutt alle har godt av et ekstra års skolegang, enten de kommer fra et hjem med fulle bokhyller eller ikke. I snitt økte det hvor mye du tjente i løpet av livet med hele ni prosent, ifølge studien.

Det stemmer godt overens med det de norske økonomene Bhuller, Mogstad og Salvanes finner når de ser på norske forhold.

Der fant de at et års ekstra skolegang kunne kobles til ti prosent mer med inntekt i løpet av et levd liv.

Referanser:

Giorgio Brunello, Guglielmo Weber og Christoph T. Weiss. Books Are Forever: Early Life Conditions, Education and Lifetime Earnings in Europe. The Economic Journal, 2016. doi: 10.1111/ecoj.12307 

Manudeep Bhuller, Magne Mogstad og Kjell G. Salvanes. Life Cycle Earnings, Education Premiums and Internal Rates of Return, IZA discussion paper, 2014. 

Powered by Labrador CMS