Øvre grense for rovdyr

Britiske forskere mener det finnes en øvre grense for hvor store rovdyr kan bli. Forskningen kan gi større forståelse for hvorfor store rovdyr er særlig utrydningstruede.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnes en grense for hvor store landpattedyr kan bli når de skal ut og rove, mener amerikanske forskere.

Små rovdyr, lite bytte

Små rovdyr spiser små byttedyr. Små byttedyr er lette å fange, og det er gjerne mange av dem.

Men når dyret bak klørne og tennene tipper 20 kilo, forandrer de taktikk. De satser på store byttedyr. Dette har å gjøre med evolusjonære strategier.

Kilo for kilo bruker store rovdyr mer enn dobbelt så mye energi per dag enn mindre rovdyr. Men det er verdt det, ettersom en løve for eksempel kan slå ut en sebra med mye mat på. Derfor har slike store rovdyr gjerne et spisemønster der de spiser store og sjeldne måltider.

Chris Carbone og kolleger fra Institute of Zoology i London har regnet seg fram til at den magiske grensa for når det lønner seg å velge en annen næringsvei er på 14,5 kilo.

BMI for rovdyr?

Dette betyr enda dårligere nyheter for verdens store rovdyr.

Særlig er isbjørnen utsatt. Den ligger i snitt på rundt 500 kilo, den største isbjørnen som er veid var på 1002 kilo. Det betyr at de ligger på vippen til hvor store rovdyr kan bli.

"Ikke bare må den slite med miljøødeleggelser, den har for høy BMI også."

Det er verdt å understreke at disse regnestykkene gjelder for pattedyr som opererer på land. Helt andre BMI-regnestykker vil gjelde for en hval, for eksempel. Og særlig annerledes blir saken når det er snakk om dinosaurer, som jo var reptiler. Tyrannosaurus Rex veide godt over 1100-kilosgrensa, det anslås rundt fem tonn.

Dessuten var det forholdsvis greit å skaffe seg mat. Planteetere, som ikke trenger å bruke noe særlig energi for å jage bytte, var ofte ganske store.

Store dyr

Det største landpattedyret som noensinne har levd anses å være Indricotheres, som var i slekt med neshorn men lignet litt på moderne sjiraffer. Indricotheres levde mellom 30 og 100 millioner år siden og kunne nå en vekt på 15 tonn.

Dessuten, som de fleste av oss vet, så døde dinosaurene ut. Og det er hele poenget her: Fossilrekka viser at store rovdyr er de første som bukker under når det blir harde tider.

Økologen John Gittleman ved University of Virginia sier til Nature at dette sannsynligvis er grunnen til at vi har mistet dyr som sabeltanntigeren. For store rovdyr som krever mye energi for å holde seg i gang er de første som ryker når det blir vanskelig å få fatt på byttedyr.

Tap av livsrom og jakt er selvfølgelig viktige faktorer, men ikke de eneste.

- Bevaring må se på de biologiske grunnene til at rovdyr trues av utryddelse. Denne undersøkelsen viser at rovdyrenes energiregnskap er relevante for dette problemet, sier Gittleman.

Powered by Labrador CMS