Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Å finne flyten er viktig for å få oppgavene unna.
Å finne flyten er viktig for å få oppgavene unna.

Har du kommet i flytsonen? Nå kan forskere måle den

Noen ganger kan du bli så oppslukt av en oppgave at du glemmer alt annet. Vi sier vi finner flyten. En ny test kan måle den.

Du vet jo når du finner flyten. Når du holder på med noe som engasjerer deg så mye at tida liksom flyr av sted. Kanskje er det en jobb, eller det kan være noe helt annet, som sjakk eller dataspill eller fotball eller snømåking.

Men flyt er ikke bare et uttrykk folk flest bruker. Psykologer har hatt det som fagbegrep i snart 50 år. For det kan være nyttig å finne flyten hos folk.

– Å finne flytsonen kan for eksempel være viktig når vi skal tilpasse undervisningen på skolen. Finner vi flyten, har vi også funnet det rette nivået for elevene, sier professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi på NTNU.

En ny test kan måle flyt. Den består av et spørreskjema med 13 spørsmål som måler tilbøyelighet for flyt.

Målingen er nyttig i flere sammenhenger. Sigmundsson har utviklet testen sammen med forsker Magdalena Elnes.

Her er professor Hermundur Sigmundsson sammen med Mihaly Csikszentmihalyi, forskeren som lanserte begrepet flyt.
Her er professor Hermundur Sigmundsson sammen med Mihaly Csikszentmihalyi, forskeren som lanserte begrepet flyt.

Flyt når utfordringer samsvarer med ferdigheter

Ungarsk-amerikanske Mihaly Csikszentmihalyi var professor i psykologi. Han kom opp med begrepet flyt i 1975 og brukte det i positiv psykologi som navn på en veldig fokusert tilstand.

– Hans teori er veldig viktig for mange. Jeg har arbeidet med den siden 1989, sier Sigmundsson.

Csikszentmihalyis forskning er til nå sitert 170.000 ganger, og står altså helt sentralt innenfor fagfeltet.

Flytsonen sentral for gode resultater

Flytsonen finner du ett eller annet sted mellom kjedsomheten og frykten eller panikken. Vi kan finne den alene eller i grupper.

– Flyt oppstår når det er samspill mellom utfordringer og ferdigheter, sier professoren.

Flyt er gjerne sentralt for å få gode resultater. Hvor vi finner flyten, kan altså si noe om hvilke utfordringer som er de rette for oss og ferdighetene våre.

Ny test for å måle flyt

Flyt kan dermed være svært så nyttig om vi skal få noe gjort. Nå har altså forskere ved NTNU utviklet en ny test for å måle flyt. De kaller den «The General Flow Proneness Scale».

– Testen er lett å administrere og kan brukes i flere ulike sammenhenger, sier Sigmundsson.

Folkene ved NTNU prøvde testen på 228 personer i alderen 18 til 76 år. I tillegg testet de 23 personer to ganger med én ukes mellomrom for å se om de fikk samme resultat når det gikk litt tid mellom testene. Resultatene er gode.

– Jeg bruker ofte begrepet flyt i undervisningen. Da er det utrolig artig å ha utviklet en test for å måle flyt, sier professor Sigmundsson.

Referanse:

Magdalena Elnes og Hermundur Sigmundsson: The General Flow Proneness Scale: Aspects of Reliability and Validity of a New 13-Item Scale Assessing Flow. SAGE Open, 2023. Doi.org/10.1177/21582440231153850

Powered by Labrador CMS