Oldtidens steinbrudd på nett

Oldtidens steingåter blir digitalisert. Et stort EU-prosjekt på steinbruddenes skjulte historie i det østlige Middelhavet har fått sitt eget nettsted; QuarryScapes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

QuarryScapes

QuarryScapes er en del av EUs sjette rammeprogram for forskning og utvikling.Prosjektet skal gå over tre år og har en økonomisk ramme på én million euro. NGUs samarbeidspartnere i prosjektet er Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Middle East Technical University (Tyrkia), North South Consultant Exchange (Egypt), Supreme Council of Antiquities (Egypt), Università IUAV di Venezia (Italia), University College London (Storbritannia) og Yarmouk University (Jordan). Prosjektet ble til etter et initiativ fra Elizabeth Bloxam (University College London), Per Storemyr (Expert Center for conservation of monuments and sites, Zürich) og Tom Heldal.

- Vi er godt i gang med feltarbeid i Egypt, hvor vi har fått gode resultater, og har samtidig påbegynt aktiviteten i Jordan og Tyrkia, forteller forsker Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Den erfarne geologen har de siste årene arbeidet mye med faraoiske steinbrudd i Egypt og koordinerer nå det tre år lange konserveringsarbeidet i de tre middelhavslandene. Satsingen er etablert med friske forskningsmidler fra EU, som et ledd i innsatsen for konservering av kulturminner.

 

Industrilandskap

De nye nettsidene er utviklet ved NGU i et samarbeid mellom prosjektdeltakerne og grafisk formgiver Lisa Løseth, og skal formidle aktiviteten i prosjektet til alle interesserte.

- Det er viktig å sørge for at EU-samfunnet blir informert om framdriften. Dessuten er det viktig at også andre interesserte, utenfor forsker- og EU-miljøene, lett kan finne fram til disse spennende historiene. Steinbruddene i Egypt, Jordan og Tyrkia er gamle industrilandskaper som hittil har vært lite fokusert, sier Heldal.

Bevaring

Forskerne i det internasjonale samarbeidsprosjektet gjør nå en rekke feltstudier; fra å granske ørkensteder hvor det er tatt ut prestisjestein til statuer, til blant annet å undersøke en romersk by i Tyrkia hvor steinbrudd var en integrert del av bybildet.

- I tillegg skal vi karakterisere bergartstyper og bruksområder, og gjøre vurderinger av viktige historiske områder som risikerer å bli ødelagt av ulike typer utbygging. Dette er et konserveringsprosjekt, men arbeidet har stor spennvidde, fastslår Tom Heldal.

Ødeleggelser

Og det er åpenbart nødvendig å komme i gang; så sent som i fjor høst fant forskerne at faraoen Kheops 4600 år gamle steinbrudd var ødelagt av utbygging. For bare to år siden var bruddet intakt.

Arbeidet i prosjektet “Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean” - eller QuarryScapes - skal munne ut i et atlas og i retningslinjer for dokumentasjon, karakterisering og bevaring av oldtidens viktige steinbrudd fra eldre steinalder til middelalderen.

Powered by Labrador CMS