Ulvetanna er en av nunatakene i Heimfrontfjella i den norske delen av Antarktis. (Foto: Synnøve Elvevold, Norsk Polarinstitutt)

Stein i Antarktis avslører isdekke

Iskappen over Dronning Maud Land i Antarktis har helt sikkert vært tykkere enn den er i dag. Nå skal forskere granske løst steinmateriale i fjellene for å avsløre når isen var på sitt tykkeste.

– Vi skal prøve å forstå hvordan isen i Antarktis reagerer på klimasvingninger og sammenligne det med siste istid i Skandinavia, sier forsker Ola Fredin ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han skal gjennomføre en tre måneder lang internasjonal ekspedisjon i Antarktis i 2016 og 2017. Til sammen skal fire–fem forskere, støttet av to fjellførere og en lege, kjøre 100 mil på iskappen for å hente inn mellom 200 og 250 prøver.

Lang fjellkjede

– Vi skal bevege oss langs de flere hundre kilometer lange fjellkjedene i Dronning Maud Land.

Området er dekket av to kilometer tykk is, men spisse fjell – såkalte nunataker – stikker flere hundre meter opp gjennom isen.

– På flyfoto og fra tidligere ekspedisjoner har vi kartlagt morenemateriale i disse fjellene. Det er disse løse, usorterte steinene vi skal ta prøver av, forteller Fredin.

Mange av fjellene i Dronning Maud Land har fått norske navn som gjenspeiler utseendet; her er den 900 meter høye Hoggstabben til venstre. (Foto: Synnøve Elvevold, Norsk Polarinstitutt)

Innlandsisen i Antarktis ble dannet for 40 millioner år siden. Forskergruppen skal gi svar på når løsmaterialet ble avsatt av isen. Prøvene skal gjennom en datering som avslører hvor lenge blokkene har ligget eksponert for kosmisk stråling.

Klimamodeller

Forsker Ola Fredin. (Foto: NGU)

– Dermed får vi svar på når isen var tykkere enn i dag. Resultatene skal vi koble til is- og klimamodeller for å beregne hvordan isbreer reagerer på klimaendringer. Det er også interessant for bedre å forstå hvordan den skandinaviske innlandsisen fungerte for 10 000 til 120 000 år siden.

– Antarktis er perfekt for å studere is som for lengst er smeltet vekk over Skandinavia, påpeker Fredin.

Det svenske Polarforskningssekretariatet skal organisere og lede forskningsekspedisjonen, som består av både glasiologer og geologer fra Sverige, Wales, USA, Tyskland og Norge. Deltakerne skal besøke både den norske, svenske, sørafrikanske og tyske forskningsstasjonen på sitt tre måneder lange opphold på isen.

Powered by Labrador CMS