Dersom importerte hobbysnegler etablerer seg i norsk natur, kan de gjøre stor skade på jordbruk. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hobbysnegler kan være farlig for norsk natur

Importerte snegler kan ødelegge norsk biologisk mangfold dersom de slipper ut i naturen. 

Snegler så store som mus og vel så det? Ja, det finnes, og noen har dem som hobbydyr.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert hvilke følger innførsel og hold av landlevende snegler i terrarier kan ha for norsk biologisk mangfold.

Bakgrunnen for vurderingen er at Miljødirektoratet har mottatt en rekke søknader fra privatpersoner i Norge om innførsel av snegler etter at forskrift om fremmede organismer trådte i kraft i januar 2016.

Elleve farlige snegler

Det finnes trolig i underkant av 35 000 ulike landlevende sneglearter i verden. Langt fra alle snegler som kommer fra varmere land kan overleve i Norge. De kan heller ikke overleve i et terrarium. 

Forskere i VKM har gått gjennom 116 sneglearter. 83 av dem lever i tropiske eller subtropiske områder, og sannsynligheten for at de kan etablere seg i Norge er lav.

33 arter lever i områder med et klima som er mer likt det vi har i Norge, også hvis vi ser 50 år frem i tid og legger til grunn at klimaet blir varmere. Forskerne vurderte at for 18 av dem er risikoen for at de kan ha negative innvirkninger på biologisk mangfold lav, for ti er risikoen medium og for én er risikoen høy.

– For de ti artene hvor risikoen er medium, er det sannsynligvis for kaldt i Norge i dag for at de skal kunne overleve. Hvis klimaet blir varmere, som det vil ifølge Klimapanelets scenarier, er vår oppfatning at disse ti snegleartene vil kunne klare seg i Norge, sier VKM-medlem og økolog Anders Nielsen. Han har ledet det faglige arbeidet med vurderingen.

Skader vegetasjon og norske snegler

Det er knyttet størst risiko til innførsel og hold av flekkbåndsnegl.

– Flekkbåndsnegl er en utpreget invaderende art som har spredt seg til mange nye områder og hatt store innvirkninger på miljøene der. Den er betegnet som en skadegjører på jord- og hagebruksplanter i de områdene hvor den har blitt introdusert. Den kan også være vert for mange uønskede parasitter, sier Nielsen.

Hvis disse artene klarer å etablere seg, vil de kunne skade naturlig vegetasjon og ha negative følger for norske sneglearter. De kan også gjøre skade på jordbruket.

Mangler informasjon om mange arter

Forskerne bak rapporten forteller at det er begrenset med relevant informasjon for de fleste av snegleartene som er vurdert.

For arter som lever i et klima som likner det norske og som har spredt seg til nye områder, er det for eksempel viktig å ha informasjon om hvilke temperaturforhold de kan spre seg og overleve under.

Ettersom vi ofte mangler slik informasjon, er risikovurderingen forbundet med høy usikkerhet for noen av artene, påpeker forskerne.

Referanse:

Nielsen, A. m.fl: Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. Rapport fra VKM. (2017) [pdf]

 

Powered by Labrador CMS