Suksess i internasjonalt marked

Hvilke forhold har betydning for å lykkes som lakseeksportør? Norut Samfunn kartlegger nå eksportbedrifter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Norsk laks i kinesisk fiskedisk."

Langsiktige, lønnsomme og strategisk viktige kunder er avgjørende for å lykkes som eksportør av laks. Men hvordan skal en lykkes med å opprettholde slike forretningsforbindelser? En ny undersøkelse har som formål å gi økt kunnskap på dette feltet.

Undersøkelsen retter seg mot eksportører av laks. Den har form som en spørreundersøkelse, hvor det særlig fokuseres på bedriftsegenskaper og selger -kjøper relasjonen. Formålet er å få økt kunnskap om hvilke forhold som bidrar til å lykkes i internasjonale markeder.

Bedriftsegenskaper

Er det en sammenheng mellom egenskaper ved eksportbedrifter og lønnsomme og strategisk viktige forretningsforbindelser? Bedriftsegenskaper som blir studert er blant annet hvordan eksportører er organisert, grad av kundeorientering, størrelse på organisasjonen, og grad av eksportorientering.

Selger - kjøper relasjon

Prosjektet vil også undersøke hvorvidt en rekke andre forhold har betydning. Blant annet informasjonsutveksling mellom selger og kjøper, tillit mellom partene og markedsforhold.

Studien tar sikte på å bringe frem systematisk kunnskap om forhold som har betydning for å lykkes med å opprettholde langsiktige, lønnsomme og strategisk viktige forretningsforbindelser. Det forventes at funnene vil være til nytte for bedrifter som eksporterer laks spesielt, men også for bedrifter som eksporterer annen type sjømat.

Det forventes at funnene vil gi kunnskap om hva bedrifter bør sette fokus på for å styrke sin posisjon i utenlandske marked. De bedriftene som deltar i denne undersøkelsen vil få tilsendt en rapport som gir en oppsummering av funnene. Datamaterialet behandles konfidensielt, og det vil være umulig å spore bedrifter og enkeltpersoner som har svart på spørreskjemaet.

Doktorgrad

Undersøkelsen er et ledd i et doktorgradsarbeid som utføres av Gro Alteren, som er stipendiat ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Gro Alteren arbeider til daglig som forsker ved Norut Samfunnsforskning as i Tromsø.

Powered by Labrador CMS