Mange med demens får depresjon og angst. Musikk gjør dem mindre deprimerte og reduserer angsten noe, ifølge flere studier på temaet. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Sang og musikk hjelper personer med demens

Musikkterapi reduserer symptomer på angst og depresjon hos personer med demens, viser en gjennomgang av flere studier.

Personer med demens får ofte angst og depresjon. Det er uvisst om depresjonen kommer fordi sykdommen endrer hjernen eller fordi det er en belastning å ikke bli sett på som tilregnelig av omgivelsene. 

forskning.no har tidligere skrevet om en mindre, norsk studie ved Norges musikkhøgskole som viste at demente ble mindre deprimerte og angstfulle da de fikk høre musikk som de kjente fra barndom, ungdom og livet før sykdommen rammet dem.

Nå har forskere ved Folkehelseinstituttet vært med på en systematisk studie på effekten av musikkterapi for demente. De har vurdert 17 studier som har sett på dette. 

Alle de 620 personene som deltok i studiene bodde på sykehjem.

Bedre enn hjernetrim

Forskerne har sammenliknet musikkterapien med effekten av andre aktiviteter som lesegrupper, puslespill, matlaging og hjernetrim.

De 17 studiene som forskerne har gått gjennom, tyder på at musikkterapi hjelper personer med demens som sliter med depresjon og angst.

Det kan også se ut som om terapien reduserer atferdsproblemer og gjør de demente bedre i stand til å tenke og ta til seg kunnskap.

Det er derimot lite trolig at musikkterapi har effekt på aggresjon, mener forskerne.

I tolv av studiene ble musikkterapien gitt i en gruppe. I fem studier ga en musikkterapeut terapien til enkeltpasienter. 

I de fleste tilfellene handlet musikkterapien om musikk, sang og bevegelse, som klapping og dans.

Trenger ikke spesialutdanning

Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja har også forsket på bruk av musikk i demensomsorgen.

Han fant at musikk kan dempe uro når den er tilpasset den enkeltes behov. Han sa til NRK i 2012 at du ikke trenger spesialutdanning for å behandle eldre med musikk.

Han har bygget opp en systematisk metode hvor man kan kartlegge hva slags musikk som vil nå inn til den enkelte. Dermed kan pleiere uten musikkompetanse også gjøre dette, enten med ferdiginnspillt musikk eller egne sanger.

Mange demenspasienter er urolige under stell og vasking. Sang gjør dem roligere, sa Myskja.

Referanse:

van der Steen JT m.fl: Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD003477. DOI: 10.1002/14651858.CD003477.pub3.

Powered by Labrador CMS