Fortsatt mye sprøytemidler i EU-elver

Sprøytemidler i europeiske elver er en større miljøtrussel enn man har trodd. Forskere vil ha et strengere lovverk.  

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En av elvene som ble undersøkt i studien er Elbe, som er over 1000 kilometer lang og renner gjennom Tsjekkia og Tyskland. (Foto: André Künzelmann/UFZ)

Etter å ha analysert forekomsten av 500 ulike organiske forbindelser i fire av de største europeiske elvene, slår forskere fast at miljøgifter fortsatt er en alvorlig miljøtrussel.

Studien er publisert i det siste nummeret av tidsskriftet Science of the Total Environment.

Studien er gjort av forskere ved Helmholtz Centre for Environmental research i Tyskland, og elvene som ble sjekket er Danube, Elbe, Schelde og Llobregat.

73 nye stoffer

Analysene viser at nesten 40 prosent av stoffene finnes i så stor grad at de kan ha en negativ effekt på dyr og planter. De aller fleste av disse stoffene var sprøytemidler, og av disse er flertallet ikke ført opp på EUs vannrammedirektivs liste over prioriterte miljøgifter.

På listen til vannrammedirektivet står det 33 prioriterte stoffer, og forekomsten av disse blir sjekket med jevne mellomrom rundt i Europa.

Men forskerne skriver at det finnes over 14 millioner ulike kjemikalier på markedet, og at over 100 000 av disse produseres i stor skala.

Det er ikke praktisk mulig å sjekke for alle disse stoffene, men forskerne har identifisert 73 stoffer som de mener bør prioriteres på lik linje med de som i dag sår på vannrammedirektivets liste.

Nye utgaver av  gamle stoffer

Et av de farligste stoffene de peker på er dietylhexylftalat (DEHP), et stoff som blir brukt til å gjøre plastikk mykt, og som blant annet kan skade forplantningsevnen hos mennesker og dyr. Dette stoffet skal bli forbudt i EU i 2015, men finnes fortsatt i stor grad i europeiske elver.

Ifølge forskerne er de farligste sprøytemidlene diazinon, azoxystrobin og terbuthylazine. Disse stoffene er ulovlige i bare noen europeiske land.

- Ingen av disse sprøytemidlene står på listen over de 33 prioriterte miljøgiftene, sier forsker Peter Carsten von der Ohe, som ledet prosjektet, i en pressemelding.

Han forklarer videre at noen av sprøytemidlene de setter søkelyset på er videreutviklinger av og ligner veldig på stoffer som allerede er på vannrammedirektivets liste.

Forskerne mener derfor at listen bør oppdateres mye oftere.

Men forskerne har også noen gode nyheter, og analysene deres viser at en tredel av stoffene som kom på listen over prioriterte kjemikalier for noen år siden nå finnes i så liten grad at de ikke lenger utgjør noen trussel for miljøet. 

Referanser: 

Peter Carsten von der Ohe, A new risk assessment approach for the prioritization of 500 classical and emerging organic microcontaminants as potential river basin specific pollutants under the European Water Framework Directive, Science of The Total Environment, vol. 409, 2011 (sammendrag)

Powered by Labrador CMS