Skiftet til sommertid øker risikoen for blodpropp i hjertet. Antagelig fordi det forstyrrer søvnrytmen, mener professor i kardiologi. (Foto: Colourbox)

Sommertid øker faren for blodpropp

Mandagen etter overgangen til sommertid stiger risikoen for å bli rammet av en blodpropp i hjertet med hele 24 prosent, viser en studie. Vi bør ha en debatt om sommertid er forsvarlig, mener overlege. 

Når vi stiller klokken en time frem, kan det være farlig for helsen. 

En forskergruppe fra USA har undersøkt hvordan mer enn 42 000 tilfeller av blodpropp i hjertet fordelte seg gjennom året. Det viste seg at antallet steg med hele 24 prosent mandagen etter skiftet til sommertid. 

Det får hjertespesialisten Hitinder Gurm ved University of Michigan til å slå alarm. Han advarer om at vi bør være ekstra oppmerksomme på bestemte symptomer denne mandagen. 

Forskningssjef Gunnar Gislason i den danske Hjerteforeningen mener vi bør diskutere om vi skal fortsette med sommertid. 

– Studien er veldig interessant. Det ser ut til at sommertid fører til økt risiko, fastslår han. 

Mangel på søvn 

Den store synderen ser ut til å være mangelen på søvn når døgnrytmen plutselig blir forstyrret. Studien viste at antallet tilfeller falt med 21 prosent mandag etter at vi går tilbake til vintertid. 

– Døgnrytmen betyr veldig mye for helsen. En ustabil døgnrytme gir høyere risiko for overvekt og diabetes. Det å endre døgnrytmen gir høyere risiko, mener Gislason. 

– Man bør prøve å legge seg tidligere denne helgen. Eventuelt kan man snu døgnrytmen langsomt over et par dager. 

Hjerteproblemer rammer skjevt 

Dette er spesielt viktig hvis du allerede har økt risiko for hjerteproblemer, for eksempel hvis du røyker, har høyt kolesterol, høyt blodtrykk eller hvis slag er vanlig i familien din, advarer Hitinder Gurm

En studie fra januar i år viser at disse gruppene blir spesielt hardt rammet av forstyrrelser i døgnrytmen. 

Forskergruppen fulgte 850 menn og kvinner fra de ble født til de fylte 38 år. Deltakerne fylte ut detaljerte spørreskjemaer om søvnvaner, vekt og høyde. Forskerne testet dem for biologiske markører for flere sykdommer. 

Tendensen var klar: Deltakernes vekt hang tett sammen med hvor sensitive de var for skifter i døgnrytmen. 

Referanse:

Amneet Sandhu mfl.: Daylight savings time and myocardial infarction (Open Heart), Open Heart (2014), DOI: 10.1136/openhrt-2013-000019

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS