Prisen på multippel sklerose

Dyre medisiner utgjør en stor del av samfunnets MS-kostnader, men samfunnet sparer på å gi ut gratis medisiner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: (Fotomontasje: Per Byhring/Colourbox))

Multippel sklerose er en svært dyr sykdom for det norske samfunnet, blant annet på grunn av dyre medisiner, tapt verdiskapning og sykehusopphold.

En ny studie ledet av Bjørn Svendsen ved Norges Handelshøyskole viser at totalprisen for hele pasientgruppen i 2002 kom på over 3,2 milliarder kroner, som tilsvarer nesten en halv million per pasient. 

I Norge tar helsevesenet medisinregningen for alle MS-pasienter, og i 2002 kom den på 222 millioner kroner. Svendsen sier at samfunnet tjener på dette.

- Folk som får dyr medisin kommer senere på sykehus og kan jobbe lengere, sier Svendsen.

Forskerne fant også at prisen på MS, per pasient, øker kraftig etter hvert som sykdommen forverres, noe den nesten alltid gjør i årene og tiårene etter at det første utbruddet melder seg (som ofte kommer en gang i 30-årene).

- MS er en kostbar sykdom for samfunnet sammenlignet med andre alvorlige sykdommer, særlig fordi folk går ut av arbeid, sier Svendsen.

Bjørn Svendsen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole og har forsket på og forelest om økonomisk styring i en årrekke. (Foto: Privat)

Bruker millioner på medisiner

Multippel sklerose er en kronisk og uhelbredelig betennelsessykdom som rammer hjernen og det sentrale nervesystemet, og følgene er forskjellige former av uførehet.

Sykdommen er vanligst i nordlige land, og i Norge lever mellom 7000 og 8000 med MS.

Behandlingen av MS blir stadig bedre og flere lovende medisiner er på vei, og alternativene for MS-pasienter er langt bedre i dag enn for 10 år siden.

Men det de fleste medisinene har til felles er at de kun bremser sykdommens progresjon. Behandlingen må også gå over lang tid for at den skal ha noen stor effekt, og prisen er som regel høy.

Svendsen sier det har kommet  mange dyre medisiner de siste tyve årene, og at noen av de koster opp mot 200 000 i året per pasient.

- Medisinene er dyre, men de er mer enn nok effektive til å forsvare kostnadene.

Han mener at få hadde hatt råd til behandlingen hvis de måtte betale for den selv.

- Det hadde vært ganske utenkelig for de aller fleste, sier han.

Sysselsetting og livskvalitet

Mange med MS blir etter hvert så syke at de blir uføre. Svendsen fant at halvparten av deltakerne i studien hadde pensjonert seg som følge av sykdommen, mens de som fremdeles var i arbeid jobbet omlag 50 prosent mindre enn landssnittet.

- Norge er ikke flinke til å tilrettelegge for at mennesker som blir dårlig skal kunne jobbe, myndighetene kunne for eksempel vært flinkere til å motivere næringslivet til å ansette folk i rullestol, sier Svendsen.

I tillegg til at sykdommen gjør det vanskelig å delta i lønnet arbeid blir noen ute av stand til å gjøre annet hverdagslig arbeid, som for eksempel å rengjøre hjemmet og ta vare på barn.

Det påvirker livskvaliteten, og de syke blir avhengig av hjelp utenfra. Slik blir sykdommen dyrere både målt i økte kostnader og i form av redusert livskvalitet for den syke og pårørende.

Institusjonalisering

Prisen på institusjonalisering i sykehus, sykehjem, og andre former for assistert behandling var enda høyere enn medisinutgiftene, og kom i 2002 på 327 millioner kroner.

Behandlingshjelp fra nevrologer, kiropraktikere, psykologer, optikere, logopeder, fysioterapeuter, og andre kom på 177 millioner kroner.

Ettersom MS kan skade mange ulike deler av hjernen, så varierer behandlingsbehovet voldsomt, og sykdommens konsekvenser er svært uforutsigbare for den enkelte. Vanlige symptomer inkluderer synsforstyrrelser, nedsatt gangfunksjon, kognitive problemer og utmattelse.

Prisen på utstyr og tilpassing av hjem, for eksempel installering av rullestolheis, er også en stor utgift, og kom på 205 millioner kroner.

Utgiftene er på vei ned

Mens europeiske land stålsetter seg for en aldrende befolkning og økte helseutgifter på grunn av sykdommer som rammer mange eldre, forventer Svendsen at den samfunnsøkonomiske kostnaden av MS vil gå ned.

- Forhåpentligvis vil den synke i fremtiden pågrunn av nye behandlinger. Jeg tror og håper at en vil se en reduksjon i kostnadene.

MS-medisiner vil sannsynligvis fortsette å ligge høyt i prissjiktet, og vil kanskje fremdeles være for dyre for private husholdningsbudsjetter, men regnestykket er ifølge Svendsen enkelt:

Det norske samfunnet sparer store penger på å tilby gratis medisiner til MS-pasienter, og etter hvert som nye og mer effektive behandlinger blir tilgjengelige så vinner alle.

Oversatt fra sciencenordic.com

Referanse:

Svendsen et al., The cost of multiple sclerosis in Norway, The European Journal of Health Economics, 2012

Powered by Labrador CMS