Sammenheng mellom radon og MS

En ny undersøkelse viser at multippel sklerose (MS) er mest utbredt i kommuner hvor det er mye radon. Undersøkelsen vekker oppsikt hos eksperter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er geokjemiker og professor Bjørn Bølviken som har foretatt undersøkelsen som tar utgangspunkt i sykdomsdata gjennom en 26-årsperiode i 73 norske kommuner eller kommunegrupper.

Økt hyppighet

- Jeg la merke til at kartet som viser forekomsten av MS i Norge, lignet på kartet over forekomsten av radon i luften innendørs. Spørsmålet var om likheten holdt mål statistisk, sier han til tidsskriftet Dagens Medisin.

Resultatene er ifølge forskeren veldig klare og viser at i de fleste deler av Sør-Norge øker hyppigheten av MS med radoninnholdet i inneluften.

Mange forskere mener at MS skyldes en skadelig påvirkning av virus eller andre miljøfaktorer rundt puberteten. Radon har foreløpig ikke vært inne i bildet, men den norske undersøkelsen kan nå endre på dette.

Overrasket

Nevrolog og avdelingsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Ullevål universitetssykehus har deltatt i bearbeidingen av dataene og er overrasket over funnene.

- Jeg hadde ikke ventet at vi skulle finne noen sammenheng mellom de to fenomenene, innrømmer hun.

Både Celius og Bølviken understreker at flere studier må til for å kunne avklare om radon i seg selv forårsaker MS.

Nasjonalt kompetansesenter for MS ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, er interessert i å gå nærmere inn på radonteorien.

I Norge har mellom 6 000 og 8 000 mennesker MS. Sykdommen rammer 250 til 300 nye pasienter hvert år, oftest i alderen 20 - 40 år.

(NTB)

Powered by Labrador CMS