Forskerne undersøkte om folk som fikk tran, i mindre grad ble smittet med koronavirus, utviklet alvorlig covid-19 eller forkjølelser – eller om tranen kunne ha andre helseeffekter.

Ny norsk studie: Tran beskytter ikke mot covid-19

Å ta tran med vitamin D beskytter verken mot koronavirus, alvorlig korona eller andre luftveisinfeksjoner.

– Vi er sikre på at konklusjonen er korrekt, og det er en skuffende konklusjon, sier forsker og lege Arne Søraas til NTB.

– Det hadde vært mye bedre for alle om det hadde vært slik at å ta tran, eller vitamin D, hver dag beviselig beskytter mot covid-19. Men det gjør det altså ikke.

Søraas har ledet den såkalte Transtudien, der nesten 35.000 deltakere er fulgt gjennom pandemien for å finne ut om inntak av tran, som inneholder mye vitamin D, kan ha forebyggende effekt på covid-19.

Resultatene fra studien ble publisert i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) natt til torsdag.

Ingenting

I perioden 10. november 2020 til 13. april 2021 fikk deltakerne, alle over 18 år, tilsendt enten tran eller maisolje – begge tilsatt sitronsmak.

Dette skulle de ta hver dag gjennom vinteren.

Deretter undersøkte forskerne om gruppen som fikk tran, i mindre grad ble smittet med koronavirus, utviklet alvorlig covid-19 eller forkjølelser – eller om tranen kunne ha andre helseeffekter.

– Vi fant ingenting, ingen forskjell mellom gruppene som tydet på forebyggende effekt, sier Søraas.

Like mange luftveisinfeksjoner

Bakgrunnen for Transtudien var en stor metaanalyse og funn fra den store koronastudien våren 2020. Der så de at personer som hadde tatt D-vitamin, i mindre grad fikk covid-19 enn andre.

Det ble viktig å finne ut om D-vitamin var den reelle årsaken.

Resultatene viser tydelig at D-vitamin-nivået sank gjennom vinteren hos dem som fikk placebo, mens det økte hos trandrikkerne.

Men nivået av luftveisinfeksjoner var likt.

Ikke D-vitamin heller

Funnene sammenfaller med resultatene fra en britisk undersøkelse som omfatter 6.200 voksne, også den publisert i BMJ natt til torsdag.

I perioden mai til oktober 2021 ble de gitt enten den anbefalte daglige dosen D-vitamin, (20 mikrogram), fire ganger den daglige dosen (80 mikrogram) eller ikke noe.

Ingen av vitamin D-dosene hadde forebyggende effekt på luftveisinfeksjoner eller covid-19 de påfølgende seks månedene.

Massivt materiale

Søraas leder koronastudien ved Oslo universitetssykehus. Med over 140.000 deltakere fulgt opp siden pandemistart, er dette en av verdens største studier av koronapandemien.

Totalt har over 200.000 nordmenn bidratt.

Nå ville forskerne, i samarbeid med Orkla, finne ut om vitamin D forebygger covid-19-infeksjoner i seg selv, eller om høyt nivå av vitamin D hos folk er en markør for god livsstil.

Kosthold, sol, kosttilskudd og alder er noen faktorer som påvirker nivåene.

– 35.000 nordmenn har tatt tran eller placebo hver morgen i seks måneder, så vi har klart å få et svar, sier Søraas.

Svaret er altså at tran ikke beskytter mot covid-19.

– Nå har vi kommet et skritt videre og kan vi stille spørsmålet: Hva er det med dem som har høye vitamin D-nivåer, som gjør at de er beskyttet mot luftveisinfeksjoner og covid?

Flere funn

Kanskje må man ha tatt vitaminet i årevis for å få effekten.

– Men mest sannsynlig er det nok slik at personlighet og livsstil har mye å si, sier forskeren.

– Er du en som bevisst vare på helsa di, beskytter deg og følger pålegg fra myndighetene, er du bedre beskyttet mot å bli smittet – og mest sannsynlig er du også bevisst på å ta tilstrekkelig vitamin D eller tran.

Han nevner også et par andre viktige funn fra studien:

– Vi så at det å ta vaksine, er veldig effektivt. Det beskytter mot korona, iallfall mot Delta-varianten, som var i omløp i vår studieperiode. Vi så en kraftig nedgang i andelen som ble smittet da vaksineringen kom i gang, sier Søraas.

Dessuten fant de at de som tok tran, ikke hadde negative bivirkninger sammenlignet med dem som fikk olje.

Saken er oppdatert kl 11:15 8/9-22. Språklige endringer i avsnittet under mellomtittel «Ikke D-vitamin heller», og endret mellomtittel «Tidligere studie viste effekt» til «Ikke D-vitamin heller».

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS