26. september barker Donald Trump og Hillary Clinton sammen i den første TV-debatten i denne valgkampen. Oddsen er at mange kommer til å twitre om hendelsen mens de ser på. Det er kanskje ikke bare lurt? (Foto: AFP PHOTO / NTB Scanpix)

Lærer mindre med Twitter under debatten

Forskning tyder på at amerikanske TV-seere vil lære mindre, om de diskuterer på sosiale medier samtidig som de ser kveldens debatt mellom Hillary Clinton og Donald Trump.

Man skulle jo kanskje tro det var omvendt. At du lærer mer når informasjon strømmer mot deg både fra TV-skjermen og fra en rødglødende twitterfeed. Eller i det minste, at de som samtidig følger med på sosiale medier er mer engasjert i utgangspunktet, og derfor kan mer.

Men sånn ser det altså ikke ut til å være, om Jeffrey A. Gottfried og kollegaene hans har rett i sine konklusjoner.

Forskerne har analysert svarene fra en intervjurunde med flere tusen seere i 2012, da presidentkandidatene Barack Obama og Mitt Romney barket sammen i TV-ruta.

Undersøkelsen viste at én av fem av de som så på TV-sendingen samtidig fulgte med på reaksjoner på sosiale medier.

Men de fikk ikke med seg mer.

Mindre kunnskap om egen kandidat

Resultatene – som tok for seg den andre og tredje debatten mellom Obama og Romney – viste at seere som så på programmet generelt fikk mer kunnskap om begge presidentkandidatene og hva de stod for.

Men de som samtidig fulgte Twitter lærte mindre om kandidatenes program enn de som ikke var på sosiale medier. Og twitrerne fikk med seg spesielt lite om kandidaten de selv foretrakk.

Hvis samtidig aktivitet på sosiale medier brer om seg, kan man altså se for seg at dette gir en negativ effekt på folks kunnskap etter hvert, spekulerer forskerne.

Men det er fortsatt mye vi ikke vet.

Grove mål

Forskerne har ikke særlig detaljerte målinger av hva folk faktisk drev med da de så på debatten. Dataene skiller ikke mellom veldig aktive twitrere og de som bare leste en melding eller to.

Undersøkelsen baserte seg i tillegg på selvrapportering flere dager etter selve debatten. Det åpner for mye feil.

I tillegg var målingene bare gjort for den andre og tredje TV-debatten mellom kandidatene. Tidligere forskning har pekt mot at det er den første debatten som har størst innflytelse på folks kunnskaper.

Det finnes dessuten undersøkelser som antyder at de som bruker sosiale medier under debatter også ser på lenger.

Uansett kan vi nok være trygge på at svært mange kommer til å twitre mens de ser kveldens debatt mellom Trump og Clinton. I 2012 var det registrert over ti millioner twittermeldinger i løpet av sendinga. Det er ingen grunn til å tro at det blir færre i år.

Referanse:

J. A. Gottfried, B. W. Hardy, R. L. Holbert, K. M. Winneg & K. H. Jamieson, The Changing Nature of Political Debate Consumption: Social Media, Multitasking, and Knowledge Acquisition, Political Communication, september 2016

Powered by Labrador CMS