Vil ta stikkprøver av tak i Uværs-Norge

De fleste takskadene under nyttårsorkanen i 1992 oppsto fordi regelboka ikke ble fulgt. Nå bør rikets tilstand sjekkes igjen, mener forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsker vil ta stikkprøver av norske tak. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

I kjølvannet av vinterstormene «Hilde» og «Ivar» har Trond Bøhlerengen fra Sintef Byggforsk en anbefaling til myndighetene.

Seniorforskeren mener det bør tas stikkprøver av et utvalg norske tak. Dette for å avklare i hvilken grad tekniske anbefalinger og forskriftskrav følges når tak blir tekket og når takkonstruksjoner prosjekteres og bygges.

– Tak som blåser av kan drepe mennesker. Stikkprøvene bør tas nå, før en dødsulykke inntreffer. Den forrige fatale hendelsen knyttet til et avblåst tak ligger heldigvis flere år tilbake i tid, sier Bøhlerengen.

22 år gammel tankevekker

Han mener stikkprøvene bør omfatte også andre lette trekonstruksjoner, som garasjer, carporter og landbruksbygg – pluss områder på komponentsida som taktekning med takstein, metallplater og beslag.

Bakteppet for stikkprøve-forslaget er undersøkelser Sintef Byggforsk gjorde etter at landets mest omtalte orkan traff kysten av Nordvestlandet 1. januar 1992.

Sammen med kolleger gikk Bøhlerengen gjennom mange av forsikringsselskapenes skaderapporter knyttet til nyttårsorkanen. Det store flertallet av takskadene skjedde fordi byggetekniske anbefalinger og forskriftskrav ikke var fulgt.

Godt feste

– I disse tilfellene var gjeldende kunnskap ikke brukt. Vi vet ingenting om hvilken vei vinden har blåst på dette feltet siden da. Stikkprøver vil kunne avklare dette og vise om korrigerende tiltak trengs, sier seniorforskeren.

Undersøkelsene han skisserer vil omhandle de metodene og komponentene som skal sikre at alt fra takstoler til taklekter er forsvarlig festet til de underliggende konstruksjonene.

Nyttårsorkanen førte til et skjerpet fokus på forankring.

– Men selv de strengeste krav er lite verdt, dersom det igjen skulle vise seg at de ikke etterleves, sier Bøhlerengen.

100 tak gir godt grunnlag

Trond Bøhlerengen. (Foto: Sintef)

Ifølge forskeren kan stikkprøver av rundt 100 tak og andre lette konstruksjoner gi et godt grunnlag for å se hvor landet ligger, såfremt undersøkelsene spres utover de ulike vindutsatte regionene.

– Det er også viktig å sikre spredning i alder på objektene som undersøkes. Men på Nordvestlandet der de hadde orkanen for 22 år siden, bør man sannsynligvis konsentrere seg om bygg som er oppført etter 1. januar 1992.

– For tak som var bygget på feil måte i denne landsdelen før dette, de blåste vekk den dagen, sier Bøhlerengen.

Powered by Labrador CMS