Norske barn spiser mye frukt og grønt

Men de spiser likevel ikke sunt nok, ifølge stor europeisk undersøkelse.

Den norske topp-plasseringen skyldes mer fruktspising enn knasking av grønnsaker. På grønnsaksfronten var nemlig svenske barn best. (Foto: Microstock)

Barn over hele Europa spiser langt mindre frukt og grønnsaker enn de bør, viser ferske tall fra EU-undersøkelsen Pro Greens.

Gjennomsnittlig inntak ligger på 220-345 gram hver dag, mens Verdens Helseorganisasjon anbefaler at vi spiser minst 400 gram daglig.

Inntak av frukt og grønnsaker minsker risikoen for hjertesykdommer, slag, diabetes og noen typer kreft.

Over 8000 barn

Den europeiske Pro Greens-undersøkelsen omfattet tilsammen 8158 11-åringer fra 236 skoler, fordelt på ti land rundt om i Europa.

Norske barn havnet på topp med 345 gram frukt og grønt daglig, fulgt av Bulgaria med 320 gram. Finland havnet på sisteplass med 220 gram.

Men den norske plasseringen skyldes mer fruktspising enn knasking av grønnsaker. På grønnsaksfronten var svenske barn best: 60 prosent svarte at de spiser grønnsaker hver dag.

Mer grønnsaker i Sverige

- Vi tror det kommer av våre svenske skolelunsjer - de har gode salatbarer, forklarer Agneta Yngve, koordinator av undersøkelsen og professor i ernæringsfag ved Örebro universitet.

Men likevel er det ikke sunt nok, selv for svenske barn. Alle bør spise minst 200-250 gram grønnsaker for å nå anbefalingen fra Verdens Helseorganisasjon, påpeker hun.

I alle landene i undersøkelsen spiser barn mer frukt enn grønnsaker - trolig fordi barn synes frukt smaker bedre enn grønnsaker, men også fordi frukt er lettere tilgjengelig som knask mellom måltider.

Mer frukt og grønt enn før

I det minste kan norske barns kosthold ha bedret seg litt med årene, hvis man ser på tallene fra undersøkelsen UNGKOST-2000. Den gangen var inntaket av frukt og grønnsaker mye lavere - rundt 250 gram per dag.

- Det anbefales å spise minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag, anbefaler Folkehelseinstituttet i Folkehelserapporten 2014 - men vi voksne går ikke akkurat foran med et godt eksempel.

I den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Norkost 3 fra 2010-11 var det bare en fjerdedel av deltakerne som spiste tilstrekkelig med grønnsaker, frukt, bær og fullkorn til å følge kostrådene.

Jenter spiser sunnere enn gutter

Den europeiske undersøkelsen viser også en kjønnsforskjell i kostholdet.

- Utenom landsforskjellene kan vi se at jenter generelt spiser mer frukt og grønt enn gutter, sier Agneta Yngve.

Denne tendensen var spesielt merkbar blant halvparten av nasjonalitetene - inkludert Sverige, Finland og Island, men ikke like mye i Norge.

- Spørreundersøkelsen viser at det er behov for promoteringsaktiviteter for å øke inntaket av frukt og grønnsaker i denne aldersgruppen, konkluderer forskerne i rapporten.

Referanse:

Fruit and vegetable consumption in a sample of 11-year-old children in ten European countries - the PRO GREENS cross-sectional survey

Pro Greens nettsted

Powered by Labrador CMS