Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– Frukt, grønnsaker og fullkorn dyrket på vanlig vis, er noen av de største kildene til miljøgifter gjennom mat, sier Carlo Leifert.
– Frukt, grønnsaker og fullkorn dyrket på vanlig vis, er noen av de største kildene til miljøgifter gjennom mat, sier Carlo Leifert.

Middelhavsdietten kan gi deg et høyt inntak av miljøgifter

Men dersom maten blir dyrket økologisk, kan inntaket bli redusert med 90 prosent.

Mange sverger til middelhavsdietten, som inneholder mye frukt og grønnsaker, fullkorn, nøtter, belgfrukter og fisk, og litt vin. Det er lite mettet fett fra meieriprodukter og rødt kjøtt, noe som også er bra.

Men i en ny studie gjorde forskere et litt overraskende funn. Deltakerne som levde på middelhavsdietten med matvarer dyrket på vanlig vis, fikk i seg to til fire ganger mer av ulike miljøgifter enn da de levde på sitt vanlige, nordeuropeiske kosthold.

Mindre miljøgifter med økologisk mat

Deltakerne i studien var delt inn i to grupper. Den ene gruppen levde på middelhavsdietten basert på matvarer som var dyrket på vanlig vis. Den andre gruppen levde på middelhavsdietten basert kun på økologisk dyrket mat.

I tiden før og etter perioden med middelhavsdiett spiste deltakerne sitt vanlige kosthold.

– I gruppen som levde på middelhavsdiett med økologisk mat, sank nivået av miljøgifter med 90 prosent i forhold til gruppen som levde på middelhavsdiett dyrket på vanlig vis, forteller Per Ole Iversen.

Han er professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo (UiO).

Per Ole Iversen mener det er en vesentlig styrke ved studien at de hadde tatt høyde for flere faktorer.
Per Ole Iversen mener det er en vesentlig styrke ved studien at de hadde tatt høyde for flere faktorer.

Miljøgiftene kan påvirke hormoner i kroppen

Forskerne testet urinen til deltakerne og undersøkte hvilke miljøgifter som fantes i maten de spiste.

Prosjektleder Carlo Leifert er gjesteprofessor ved UiO. Til vanlig jobber han på Southern Cross University i Australia.

Han sier at flere av miljøgiftene de fant, er kjent for å påvirke hormoner i kroppen. Forskere mener slike stoffer kan svekke immunforsvaret og kanskje også påvirke evnen til å få barn.

Kommer hormonene ut av balanse, kan de påvirke barns vekst og utvikling negativt.

Frukt, grønnsaker og fullkorn dyrket på vanlig vis, er noen av de største kildene til miljøgifter gjennom mat. Når middelhavsdietten baserte seg på disse varene, fikk personene i seg ti ganger mer miljøgifter enn om de bare baserte dietten på økologisk dyrket mat, forteller han.

Både oppdrettsfisk og villfisk kan inneholde miljøgifter, men oftest i små mengder.

Vil ikke advare

Forskerne er ikke klare til å gå ut og advare mot å leve på middelhavsdiett som ikke er økologisk dyrket. Iversen sier at denne studien ikke er så stor, og at de ikke har sett på langtidseffektene for helsa ennå.

– For de som spiser middelhavsdietten med mat som ikke er økologisk, vet vi ikke hva som vil ha mest å si på lang sikt: Det at de får i seg riktigere og bedre næringsstoffer enn ved et vanlig, nordeuropeisk kosthold, eller at de får i seg mer av miljøgiftene. Vi må avvente svar på mer forskning og studier på flere mennesker, sier professoren.

Vi får i oss miljøgifter også på andre måter, for eksempel gjennom lufta vi puster inn og via kosmetikk som hudkremer. Det har ikke denne studien kontrollert for.

– Men det er lite sannsynlig at de to gruppene vi hadde i studien, oppførte seg ulikt på disse punktene, nettopp på grunn av måten studien ble lagt opp på, mener Iversen.

Forskeren sier at enn så lenge fortsetter de å fremme de norske kostholdsrådene, om blant annet fem om dagen og nok fysisk aktivitet.

Skal studere 200 gravide

Med støtte fra Universitetet i Oslo og Eckbos legat skal Iversen og medarbeidere nå i gang med en ny studie på 150 til 200 gravide i Norge.

Én gruppe skal spise økologisk mat frem til fødselen, mens den andre skal spise som normalt. Begge gruppene blir anbefalt å følge de nasjonale rådene for kosthold under svangerskapet. Iversen og kollegaene hans skal så teste kvinnene for miljøgifter i blod, urin og avføring.

– Da blir det spennende å se om den første gruppa, med økologisk mat, får lavere nivå av miljøgifter. Vi skal også teste urinen til babyene for det samme. Deltakerne skal følges opp over to år etterpå, forteller Iversen.

Kreta og Norge har samme EU-regler for økologisk mat. Det kan være enkelte unntak.

Referanse:

Leonidas Rempelos mfl.: Diet and food type affect urinary pesticide residue excretion profiles in healthy individuals: results of a randomized controlled dietary intervention trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2021. Sammendrag. Doi.org/10.1093/ajcn/nqab308

Om studien

  • 27 britiske studenter deltok. Studien varte i fem uker.
  • Før oppstart var de hjemme i England og spiste det forskerne kaller et ganske vanlig, nord-europeisk kosthold.
  • De måtte registrere det de spiste i en uke. Forskerne tok urinprøve, og analyserte den for miljøgifter.
  • Studentene ble så sendt til en gård på Kreta i to uker og delt i to grupper. Én fikk følge middelhavsdietten, med mat fremstilt på vanlig vis. Den andre gruppa skulle også følge middelhavsdietten, men fikk mat som var økologisk fremstilt.
  • Maten ble analysert for miljøgifter.
  • Også her avla studentene urinprøver.
  • Så dro studentene hjem og spiste det de ville gjort til vanlig igjen i én uke, med ny runde urinprøve.
  • Gruppa som levde på middelhavsdiett basert på mat fremstilt på vanlig vis fikk to til fire ganger så høye nivåer av ulike miljøgifter i urinen, enn da de spiste vanlig, vestlig kosthold.
  • Den andre gruppa med økologisk dyrket mat i middelhavsdietten, fikk 90 prosent lavere nivå av miljøgifter i urinen sammenliknet med gruppa som fikk middelhavsdietten basert på mat fremstilt på vanlig vis.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!

Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS