Når lakselus fester seg på fisken, er den bitte liten. Dette bildet viser blant annet en fullvoksen hunnlus. De lange, beige trådene inneholder egg, som hun slipper ut i vannet. Nye lus klekker ut og flyter rundt i vannet til de finner seg en ny vert de kan feste seg på. (Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix)

Spør en forsker: Kan lakselusa ende opp på middagstallerkenen din?

Kan det sitte igjen lus på laksen du får kjøpt i butikken?

Lakselusa har blitt et stort problem for både villaks og oppdrettslaks. Parasittene fester seg på laksen og lever av fiskens blod, hud og slim. De kan blant annet forårsake store sår på fisken, som kan gjøre fisken sårbar for infeksjoner.

Men hva har lakselusa å si for oss mennesker?

En av forskning.nos lesere lurer på om hun har funnet lakselus på fileten hun kjøpte i butikken. Kan lakselusa virkelig ende opp på matfatet ditt?

Bitte små luselarver

Dette nærbildet viser en lakselus i chalimus-stadiet som er i ferd med å skifte skall. Øines tror det er størst sannsynlighet for at disse krabaten kan sitte igjen på fisken i butikken. (Foto: R. Skern-Mauritzen og C.Marlowe/Havforskningsinstituttet)

Øivind Øines kan fortelle at det faktisk er en ørliten sjanse for at det kan være lakselus på fileten du har kjøpt i butikken. Øines er parasittforsker ved Veterinærinstituttet.

– Lusene lever på huden av fisken og vil i så måte kunne følge fileten helt til matfatet. Dette vil trolig først og fremst dreie seg om chalimus-larvene som sitter fast i huden på fisken, skriver Øines i en e-post til forskning.no.

Chalimus-stadiet vil si det stadiet der lakselusa har festet seg på laksen, men fortsatt er bitte liten.

Lusa starter nemlig livet sitt som en nyklekket, liten larve som flyter fritt i vannet. Når den fester seg på laksen, er den knapt synlig. Så vokser den seg gjennom åttte livsstadier før den blir fullvoksen.

Bildet viser en voksen hunnlus (øverst), en hannlus (midten) og en unglus (nederst). Lus som er i det stadiet Øines viser til, er mye mindre enn unglusa. (Foto: Thomas Bjørkan/Wikimedia/CC BY-SA 3.0)

En fullvoksen hunnlus kan bli 12 millimeter lang. 

Når lusa er i chalimus-stadiet, er den mye mindre enn selv den minste lusa på det nederste bildet til høyre. 

Øines kan forsikre om at det er lite sannsynlig at du finner de største parasittene på fisken.

– Ved normal vask av fisk før tilberedning vil nok voksne lus vaskes av huden før den serveres som mat, men at noen chalimus-larver kan følge fileten, kan være sannsynlig, skriver Øines.

Liten sjanse for lus

Mette Wesmajervi Breiland forsker på fiskehelse og lakselus ved Nofima. Hun mener det er lite sannsynlig at du finner lus på laksen du kjøper i butikken, men hun utelukker det ikke helt.

– En oppdrettslaks kontrolleres og renses flere ganger på veien fra oppdretter, slakter og til slutt markedet. Dette skal gi en laks uten lus før den pakkes og sendes, sier Breiland.

– På tross av denne grundige kontrollen kan vi ikke utelukke at det vil følge med en og annen lus ut til markedet, fortsetter Breiland.

Kvalitetssjef ved oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen, Kari Lervik kommenterer kort at muligheten for lus på fisken ikke kan utelukkes helt. Men at de har flere tiltak for å forhindre at lusa blir med hjem til middagsbordet.

– Vi har program for å holde fisken så ren for lus som den skal være, sier hun til forskning.no.

Når fisken ankommer slakteriet, har den nesten ikke lus på seg, forteller hun. Og selv da blir den kontrollert ytterligere før den sendes videre til leverandørene.

Ikke farlig å spise

Breiland understreker likevel at det er helt ufarlig å spise fisken selv om du finner lus på den. Det er i tråd med matportalen.no, som skriver at laks som har hatt eller har lakselus, ikke er farlig å spise.

– For en laksefisker er det et kvalitetstegn at laksen har lus når den fanges i elva. Det viser at den nylig har vandret opp, og derfor er forventet å være av beste kvalitet, påpeker Breiland.

Skulle du finne på å spise selve lakselusa anbefaler Øines å varmebehandle dem først.

– Som mange andre parasitter i naturen har også lus vist seg å være sykdomsbærende, spesielt hos fisk. Selv om jeg ikke har hørt om at de overfører sykdom til mennesker, så kan det jo i teorien være mulig, skriver Øines.

Kilder: 

Lakselus, Veterinærinstituttet.

Dalvin, S. Lakselusen har “miset” to livsstadier, Havforskningsrapporten (2014)

Powered by Labrador CMS