Lærer torsken gode matvaner

Mange timers tålmodig trening av torsken gir resultater. Forsker Frank Kristiansen har lært villfanget torsk at tørrfôr er god mat. Fisken som lærte å spise doblet vekta i løpet av tre måneder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Villfanget torsk er lite interessert i tørrfôr. Men med små porsjoner fôr og sakte tilvenning lærer Frank Kristiansen fisken å spise." 

I dag er det vanskelig å få til kontinuerlige leveranser av torsk på grunn av store sesongsvingninger i fiskeriene.

Ved å ta torsken levende til land og fôre den opp, som annen oppdrettsfisk, er det likevel mulig å tilby forbrukerne torsk året rundt.

Kresen torsk

Men erfaringene med villfanget torsk viser at den er kresen i matveien. Mens laks forsyner seg av tørrfôr med stor appetitt, er det bare omkring 20 prosent av villtorsken som uten videre aksepterer ferdiglaget fôr.

Nå viser forsøk at torsken kan trenes opp til å spise tørrfôr. Ved å bløte ut tørrfôr i ferskvann blir pelleten myk og mer appetittvekkende.

Forsker Frank Kristiansen har sett at torsken gradvis spiser mer og mer hvis en starter med noen få pellets. Etter hvert blir fisken vant med smak og konsistens.

"- Det skal være mulig å få all fisken til å spise, sier Kristiansen."

- Det er ganske naturlig at torsken ikke vil ha tørr pellets. Små, harde brune kuler som synker ned gjennom sjøen vekker ikke jakt- og matinstinktet hos torsken. Den er vant til å spise fisk og smådyr, sier Kristiansen, som samarbeider med industrien i Båtsfjord om prosjektet.

Får nye vaner

Resultatene fra forsøket viser at over halvparten av torsken blir vant til tørrfôret. I løpet av tre måneder doblet fisken vekta.

Kristiansen mener det skal være mulig å få all fisken til å spise.

- Det er som regel de som er størst og som lærer raskest som vil dominere og ta det meste av maten. Derfor vil det være en fordel å sortere fisken etter størrelse før en starter fôring og underveis i fôringsperioden.

Tørrfôr god økonomi

Foreløpig har det vært vanlig å bruke sild og lodde som fôr. Men det vil gi en langt bedre økonomi med tørrfôr.

For å produsere en kilo torsk går det med fem til syv kilo lodde, og med sild må det brukes tre til fire kilo. Men det skal kun halv annet kilo med tørrfôr per kilo torsk.

- Med tørrfôr har en i tillegg fordeler som høy holdbarhet, og en unngår kostnadene som fryselagring av sild og lodde medfører.

Forsøket er et samarbeid mellom Fiskeriforskning og fiskeindustribedriftene Aker Seafoods, Båtsfjordbruket og Skrovnes AS.

Powered by Labrador CMS