Usikkerhet om GMO-spredning

Det knyttes usikkerhet til spredningspotensialet i Norge for genmodifiserte vekster innen visse arter/vekstgrupper, ifølge vurdering av ny rapport.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Genmodifisert oljeraps har størst sannsynlighet for spredning til norsk landbruk, ifølge vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet."

Mattilsynet står bak rapporten Sameksistens mellom transgene sorter og konvensjonelt og økologisk landbruk i Norge. Blant annet spredningsrisiko er igjen vurdert av Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

En egen ad hoc-gruppe i komiteen står bak vurderingen, som ble oversendt tilsynet nå i februar.

Per i dag er ingen genmodifiserte vekster godkjent for dyrking i Norge. Men vi er avhengige av å importere både fôr og såfrø, selv om vi ikke dyrker genmodifiserte organismer (GMO).

Norge fører restriktiv politikk

Potet, oljeraps, bete og mais er alle
arter som det finnes genmodifiserte sorter av. Klimatisk sett er det også mulig å dyrke dem her i landet, opplyser Mattilsynet på sin nettside.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anser nå at det er viktig å få på plass internasjonalt forpliktende regler for å hindre uønsket spredning av GMO.

LMD fører en restriktiv politikk på genteknologiområdet, og ønsker å sikre et fortsatt strengt regelverk knyttet til bruk av genmodifiserte organismer i norsk matproduksjon, som departementet formulerer det på sin nettside.

LMD vil ha en nullgrense for innblanding av GMO i såvarer. Produsenter og forbrukere skal ha mulighet til å velge GMO-fritt, heter det videre.

Vitenskapskomiteens vurderinger

Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurderer stuasjonen slik at transgen oljeraps har størst sannsynlighet for spredning, med bete, mais og potet på de neste plassene.

Og selv om alle aktuelle virkemidler tas i bruk for å hindre spredning, er det knyttet stor usikkerhet til spredning av genmodifisert raps, opplyser Mattilsynet videre om komiteens vurderinger.

Det er for øvrig for de nevnte artene det er aktuelt å foreslå regler.

Ifølge LMD vil Regjeringen legge et press på Norges handelspartnere for å utvikle regler som skal hindre sammenblanding, såkalte sameksistensregler. Ifølge departementet mangler de fleste land som produserer genmodifiserte planter i dag slike bestemmelser.

Regler for sameksistens

Når det gjelder reglene for sameksistens, som er vurdert i rapporten, så vil et slikt regelverk bare få noe å si dersom Norge godkjenner dyrking av genmodifiserte vekster, skriver tilsynet videre.

Miljøverndepartementet kan etter lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer, genteknologiloven, godkjenne bruk av GMO til for eksempel dyrking her til lands.

I 2006 fikk for øvrig LMD utført en MMI-undersøkelse som viste at et flertall av forbrukerne ikke ønsker mat som er produsert ved hjelp av GMO.

Les mer:

Rapport fra Mattilsynet: Sameksistens mellom transgene sorter og konvensjonelt og økologisk landbruk i Norge (pdf-fil)

Vurderingen fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Powered by Labrador CMS