Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Video kan bidra til å forbedre læreres evne til å se og analysere undervisning.

Lærere lærer av video av undervisningen i klasserommet

Systematisk bruk av video forbedrer kvaliteten på undervisningen. Video kan endre måten lærere planlegger, gjennomfører og vurderer undervisningen sin på. 

Det er norsktime på en helt vanlig ungdomsskole. Elevene har sett et klipp fra en episode av tv-serien Skam. Læreren deler elevene inn i små grupper. De skal diskutere fremstillingen av karakteren «Sana» som ung muslim. 

Det står ett kamera bakerst i klasserommet og ett foran. Kameraene filmer undervisningen.

Hvordan kan lærere lære av denne situasjonen? Og hvordan kan bruken av video forbedre undervisning i skolen og lærerutdanningen?

En kompleks verden av muligheter

Undervisning er komplekst. En helt vanlig undervisningssituasjon innebærer som regel mange uforutsette valg for læreren. For en utenforstående ser det ikke særlig avansert ut.

– Læreren må bruke ulike typer kompetanse. Video gir helt unike muligheter til å fange og studere denne kompleksiteten, sier forsker Marte Blikstad-Balas.

Sammen med kollega Inga Staal Jenset ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på Universitetet i Oslo er hun redaktør for en ny bok. Der har de samlet funn fra internasjonal forskning om bruk av video i læreres læring. 

Boka er resultatet av mange års forskning i det nordiske senteret QUINT.

– Vi ønsket å samle alt mellom to permer og henvende oss direkte til alle de som ønsker å ta i bruk video selv i egen lærerutdanning eller i ulike prosjekter med lærere, sier Jenset.

Systematisk bruk av video kan gi stort læringsutbytte

Forskerne beskriver det mange skoleforskere har funnet ut før: Det er krevende å endre læreres og studenters praksis. Men systematisk bruk av video kan utgjøre en forskjell. 

Bikstad-Balas forklarer at evnen til å oppdage og ta stilling til vesentlige hendelser i klasserommet er en avgjørende kompetanse for lærere. Slik kan de ta gode valg der og da. 

– Dette er noe vi kan trene på, gjerne med utgangspunkt i gode klasseromsvideoer fra egen og andres praksis. Vi ser at lærere som bruker video systematisk, utvikler sitt undervisningsrepertoar. Det kan også gi økt kvalitet i undervisningen for elevene, sier hun.

Forskning viser at lærere kan endre praksis ved å forstå hva som kjennetegner god læring og bruke video systematisk. Video kan bidra til å forbedre evnen til å se og analysere undervisning. 

Det kan også endre måter lærere planlegger, gjennomfører og vurderer sin undervisning på. 

Videodata kan forbedre læreren

I boka viser de eksempler på prosjekter der forskere observerer og filmer undervisning i helt vanlige klasserom. Også undervisere kan filme seg selv i undervisningssituasjonen. På den måten kan de se hvordan de selv jobber.

De kan se seg selv utenfra med en helt annen ro enn den umiddelbare opplevelsen de har når de faktisk gjennomfører undervisningen. Dette gir en unik mulighet til å videreutvikle egen praksis gjennom refleksjon og diskusjon over undervisningen med kollegaer.

Autentiske videoklipp kan brukes for å sikre refleksjon og vekst for lærere gjennom hele yrkeslivet.

Jenset forteller hvordan den som ser på videoen, har mulighet til å dvele ved situasjoner i den filmede undervisningen:

Du kan studere komplekse praksiser og bryte de ned i små grep som læreren gjør. Du kan spole tilbake, se det samme klippet flere ganger, vurdere det som skjer i starten av timen opp mot det som skjer til slutt. Lærerne har ubegrenset tilgang til det som ble filmet. 

Forskning viser hvordan dette kan være helt avgjørende for lærere som vil utvide repertoaret sitt i undervisningen. 

Blikstad-Balas mener dette gjør videodata til en «game changer».  Lærerne kan sammen analysere undervisningen. Slik kan de systematisk se etter små detaljer i komplekse praksiser.

Et nyttig verktøy i rask utvikling 

I lærerutdanningen er video et spesielt nyttig verktøy på tvers av campus og praksisskoler. Det kan brukes til å knytte teoretiske begreper direkte til praksis.

– Stadig flere enkeltskoler og lærerutdanninger tar i bruk videodata av det som skjer i klasserommet for å se systematisk på egen og andres praksis. Dette er et viktig forskningsfelt i rask utvikling, forteller Blikstad-Balas.

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har forskere samlet inn store mengder videodata fra norske og nordiske klasserom gjennom hele 2000-tallet. 

I de klassene der både lærere og elever har samtykket til at videoene kan brukes i lærerutdanning, har videoen blitt bearbeidet og lagt inn i et eget videobibliotek. Det lanseres til bruk for ansatte ved instituttet til høsten. Her er det mange verdifulle eksempler på god undervisning man kan lære mye av.

Ambisjonen om at flere undervisere kan ta i bruk video for å forbedre undervisningen, stopper imidlertid ikke med det. Forskere ved ILS samarbeider med kolleger på Universitet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet om å gjøre biblioteket til del av et stort nasjonalt videobibliotek. 

Referanse:

Marte Blikstad-Balas og Inga Staal Jenset: Using Video to Foster Teacher DevelopmentImproving Professional Practice through Adaptation and Reflection. Routledge, 2024. Sammendrag

Powered by Labrador CMS