Dolk fra bronsealderen skaper hodebry

Arkeologer i Danmark er både begeistret og forundret over en unik dolk av flint som har dukket opp i Lolland.

Arkeologene har funnet en enestående dolk, med et godt bevart håndtak av bark. Men mange spørsmål forblir ubesvart. Andre utgravinger har ikke kunnet svare på hvorfor den lå der den gjorde.

Området øst for Rødbyhavn i Danmark ble i steinalderen brukt til fiske, og en utgraving har avdekket mange rester fra eldgamle fangstredskaper. Men dolken av flint passer ikke inn i mønsteret. Den er fra bronsealderen og dermed minst tusen år yngre enn de andre funnene.

Hvor stammer den fra?

Det er et åpent spørsmål om den har vært plassert der bevisst, for eksempel i forbindelse med en ofring eller begravelse, eller om noen har mistet den.

– Dolken er laget i så høy kvalitet at man ville ha lett svært nøye etter den, fastslår utgravingsleder Anders Rosendahl fra Museum Lolland-Falster.

Arkeologer på jakt etter svar

Mysteriet om dolken blir ikke mindre av at det er funnet forbløffende få menneskelige levninger Rødby. Bare en enkelt lårbeinsknokkel har man funnet, og den ser ikke ut til å ha noe med dolken å gjøre.

Jakten på flere spor fortsetter imidlertid ufortrødent. Utgravningsområdet skal neste år vike plass for produksjon av tunnelelementer til Fehmarn-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland, men arkeologene vil da kaste seg over nye areal lenger inne i landskapet.

Her vil man fortsette frem til 2017. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS