En notis fra KS FoU - les mer.

Over 100 000 barn lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det vil KS gjøre noe med. (Illustrasjon: Trigger)
Over 100 000 barn lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det vil KS gjøre noe med. (Illustrasjon: Trigger)

Beregninger mot utenforskap

Kommunesektoren har fått et verktøy som gjør det mulig å beregne hvor mye det lønner seg å forebygge utenforskap.

Utenfor-regnskapet er verktøyet som skal gi flere mennesker et godt liv, og å gi barn og unge den innsatsen de fortjener. Dette er en økonomisk modell som beregner den potensielle gevinsten av å lykkes med å få flere ungdom gjennom utdanningsløpet, flere inn i jobb og sikre at alle er en del av fellesskapet.

– For mange av våre ungdommer havner på kanten av samfunnet. Problemet er at vi ofte handler for sent, og at tiltakene ikke virker slik de var tenkt. Vi håper at Utenfor-regnskapet vil bidra til et skifte slik at det som i dag blir sett på som en utgift heller ses som en investering i mennesker, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Modellen tar i bruk omfattende økonomiske beregninger. Data fra SSB, Norsk Pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister gjør det mulig å se kostnader, inntekter og forbruk av offentlige tjenester over et livsløp. Disse analysene kobler data på en måte som aldri før har vært gjort i Norge.

Les mer om Utenfor-regnskapet på nettsidene til KS, kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner

Powered by Labrador CMS