Sjefer må få den ansatte til å forstå at han selv må gjøre noe med sin egen situasjon. Men de må også vise tillit og medmenneskelighet. (Illustrasjonsfoto: mavo / Shutterstock / NTB scanpix)

Jobbskifte kan være løsningen på sykmelding

Å vende tilbake til jobben du ble sykemeldt fra er ikke alltid en god løsning. I stedet kan svaret være å bytte jobb.

Noen ganger kan det være en lang vei tilbake til jobb for en som blir sykemeldt. Den ansatte selv er kanskje i villrede og fastleger er for lite involvert og friskmelder pasienter til arbeid som bare gjør dem sykere. 

Dessuten kan det være vanskelig for leder å vite hvilke grep som er rett å ta.

Men én ting viser seg å være av stor betydning: En leder som støtter og oppmuntrer.

Sjefen må vise tillit

Forskere har undersøkt om jobbskifte kan være en god løsning for arbeidstakere som har lange eller gjentatte sykefravær og der det er lite trolig at den sykemeldte kommer tilbake til opprinnelig jobb – selv etter utstrakt tilrettelegging.

– Lederen har mye å si for utfallet. En trygg leder som viser tillit, gjør sannsynligheten for å lykkes større. Samtidig må den sykemeldte ønske endring og være villig til å prøve noe nytt, skriver forskerne i rapporten.

Viktig å gripe inn tidlig

Forskerne har studert et utvalg av kommuner som følger opp sykefravær systematisk, der jobbytte er ett av tiltakene. De har intervjuet HR-sjefer, styrere fra barnehager og helse- og omsorgsvirksomheter og hovedtillitsvalgte om hvordan de jobber i slike saker.

Blant annet fant forskerne at små og mellomstore kommuner gjerne har en fordel når det er aktuelt med jobbytte på grunn av sykemelding. De mindre kommunene har god oversikt over ledige stillinger, noe som gjør det lettere å matche stilling med en ansatt som trenger å skifte jobb.

Det er også viktig med rask handling. Jo tidligere arbeidsgiver tar tak i situasjonen, jo større er sjansen for suksess.

Må våge å stille de vanskelige spørsmålene

– Det er nødvendig at den som er sykemeldt, forstår at han eller hun er nødt til å gjøre noe med sin egen situasjon og selv må være med på å finne en god løsning, sier forsker Lise Lien ved Fafo

– De ansatte har faktisk en medvirkningsplikt. Samtidig må ledere så raskt som mulig åpne for en god prat om at jobbskifte kan være en løsning. Slik unngår de at saken trekker unødvendig langt ut i tid, fortsetter hun.

En arbeidsplass preget av åpenhet, støtte og trygghet gir bedre muligheter for at den sykemeldte tør å se på jobbskifte som en god mulighet.

Forskerne bak rapporten mener ledere må våge å stille de vanskelige spørsmålene til de sykemeldte og minne dem på plikten til å medvirke for å finne løsninger. Lederne må også vise medmenneskelighet og varsomhet i en vrien situasjon, og åpenhet og tillit mellom leder og ansatt er gull verdt for å lykkes. Samtidig er det avgjørende at den sykemeldte selv ønsker og tør å skifte jobb.

– Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge. Men vi ser at de som lykkes, er tydelige på at tilretteleggingen må være tidsbegrenset for at den ikke skal belaste kollegene mer enn nødvendig, sier Lien.

Forskningen er utført ved Fafo på oppdrag fra KS. 

Referanse:

Lise Lien m.fl: Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær, Fafo-rapport 2016:28

Powered by Labrador CMS