Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Bildet er tatt ved Kherson regionale museum for lokalhistorie, avdeling for naturhistorie. Til høyre: professor Ivan Moysiyenko.
Bildet er tatt ved Kherson regionale museum for lokalhistorie, avdeling for naturhistorie. Til høyre: professor Ivan Moysiyenko.

Mens bombene falt, snek forskerne ut en unik herbariesamling fra Kherson

Hva var det som fikk forskere til å risikere livet i Ukraina for en objektsamling?

Kherson State University i Ukraina har et unikt herbarium med 30.000 objekter. Forskerne hadde for lengst blitt evakuert. Likevel våget de seg tilbake mens krigen herjet rundt dem. 

Mens bombene falt, klarte de å berge samlingen. Få dager senere ble bygget sprengt.

Med livet som innsats

Rutene var knust, og det var store ødeleggelser som møtte forskerne da de kom fram til universitetet i Kherson.
Rutene var knust, og det var store ødeleggelser som møtte forskerne da de kom fram til universitetet i Kherson.

– Det var en risiko. Da jeg jobbet i herbariet, hørte jeg eksplosjoner hele tiden og professor Alexander Khodosovtsev også. I tillegg ble universitetet der herbariet ble holdt, ødelagt dagen før jeg kom dit. Det var heller ikke den første gangen. Det var grunnen til at vi engasjerte et knippe mennesker for å evakuere herbariet, forteller professor Ivan Moysiyenko.

Han var en av dem som var med på å berge samlingen. Han er leder for Institutt for botanikk ved Kherson State University. Han visste at det var en risiko:

– Vi forstod at det var en risiko, men den kan ikke sammenliknes med risikoen til våre soldater som sloss i Bakhmut på samme tidspunktet. 

Han forteller at mange ukrainere har risikert mye mer enn det de gjorde. Derfor mener han det ikke er helt rettferdig å unngå risiko helt i denne situasjonen. 

– Mange Ukrainere må risikere livet sitt hver dag av ulike årsaker. Dette er vår nye realitet, sier Moysiyenko.

Hva er et herbarium?

Et herbarium er en samling med tørkede og pressede planter, merket med navn på planten, hvor og når den er samlet, og navnet til den som plukket den. Herbarier kan brukes for å studere planter, å lære seg arter, og til forskning innenfor mange felter, for eksempel biologisk mangfold, biologisk systematikk og evolusjon.


Kilde: Store norske leksikon

Ble redd da han så soldatene

Han forteller videre at han egentlig var mer sint enn redd bortsett fra på ett tidspunkt: 

– Jeg var redd da jeg gikk forbi det store vinduet som vender sørover på universitetet. Derfra kunne jeg klart se den venstre bredden av Dnipro-elven hvor russiske tropper var stasjonert. De fremste troppene var om lag 1,5 kilometer unna. Resten av troppene var 5 kilometer lenger bak. Så jeg forsøkte å gå fort forbi vinduet, forteller Moysiyenko.

Bombene ødelegger vegger og bekledning på bygningene. Dette skjedde trolig dagen før forskerne skulle berge objektsamlingen.
Bombene ødelegger vegger og bekledning på bygningene. Dette skjedde trolig dagen før forskerne skulle berge objektsamlingen.

– Hvorfor var det viktig å redde herbariet?

– Herbariet var det mest verdifulle vi hadde. Bygningene kan gjenreises. Utstyr kan kjøpes, men det er ikke mulig å samle en slik samling på nytt. De vil kreve hundrevis av turer til ulike deler av verden, sier han.

Naturhistorisk museum i Oslo har sponset bergingsarbeidet

Dag Endresen ved Naturhistorisk museum på Universitetet i Oslo har fulgt med på bergingsarbeidet og på digitaliseringen av objektene.

– Naturhistoriske samlinger er referansesamlinger, sier han.

Han forklarer at de er viktige bevis for vitenskapelige konklusjoner innen biologi.

Forskerne var bekymret fordi strømbrudd, missiler og dårlig vær gjorde samlingen ekstremt sårbar. Bildet viser korridoren utenfor der lavsamlingen ble pakket ned. Bergingsarbeidet foregikk 20.–21. desember 2022.
Forskerne var bekymret fordi strømbrudd, missiler og dårlig vær gjorde samlingen ekstremt sårbar. Bildet viser korridoren utenfor der lavsamlingen ble pakket ned. Bergingsarbeidet foregikk 20.–21. desember 2022.

Spesielt viktig er det som forskerne kaller for typer eller holotyper. Det er original-eksemplaret av en art. 

Dersom noen for eksempel skal sjekke om det er snakk om en ny art av en plante som likner veldig på en løvetann, må de sammenlikne med et originaleksemplar – en type – av løvetann.

Av de 30.000 objektene i samlingen var det 12.000 karplanter, 16.000 objekter lav, 2.000 moseobjekter og 200 typeprøver. Lite av materialet er digitalisert.

– En forlengelse av bergingsarbeidet er å gjøre materialet tilgjengelig digitalt for å sikre dem bedre, sier Endresen.

Nå er 7.659 objekter digitalisert. 11 av dem er holotyper. I tillegg var det 8 andre eksemplarer som var spesielt viktige.

– Denne samlingen var truet. Kjellerveggen i bygningen for Naturhistorisk museum i Kherson, noen få kilometer unna, ble samme uke truffet av et russisk missil, forteller Endresen.

Et eksempel på et av objektene som ble berget fra herbariet ved Kherson Naturhistoriske Museum.
Et eksempel på et av objektene som ble berget fra herbariet ved Kherson Naturhistoriske Museum.

Ettersom Ukraina er Naturhistorisk museum i Oslos partner i et prosjekt fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, hadde museet handlingsrom til å bidra økonomisk til redningsaksjonen. 

Museet har bidratt med nesten 40.000 norske kroner til redningsaksjonen. I tillegg kommer penger til digitalisering og videre feltarbeid og undersøkelser.

Referansesamlinger er viktige for vitenskapen

Endresen forteller at digitaliserte objekter fra herbariet i Kherson allerede er sitert og gjenbrukt av andre forskere i hele 107 publikasjoner, hvorav 87 er forskningsartikler.

Her berger forskerne samlingen (trolig tatt 4. januar 2023). Fra venstre Maryna Zakharova, Natalia Zagorodniuk og Ivan Moysiyenko.
Her berger forskerne samlingen (trolig tatt 4. januar 2023). Fra venstre Maryna Zakharova, Natalia Zagorodniuk og Ivan Moysiyenko.

– Tap av slike referansesamlinger er et betydelig tap for vitenskapen. I tillegg har samlingene en betydelig kulturhistorisk verdi i en tid der russisk aggressivitet ser ut til å utfordre Ukraina som et eget selvstendig og uavhengig land. Nasjonale herbariesamlinger inngår i nasjonal identitet, sier Endresen.

Nå er samlingen i trygg forvaring

Etter at samlingen ble smuglet ut av de gamle universitetsbygningene i Kherson, ble de evakuert til IH Vasyl Stefanyk Prycarpathian National University. Det ligger 100 mil unna.

– Forskere har startet en digitalisering av samlingen, en oppgave som Global Biodiversity Information Facility og Naturhistorisk museum i Oslo også bidrar til. Vi hjelper dem med å finne mer omfattende finansiering, samt kunnskapsoverføring og opplæring for alle samlinger i Ukraina, forteller Endresen.

Krig kan spre seg 

EU har et prosjekt for forskningsinfrastruktur som skal sikre forsterkning av beredskap for objektsamlinger. Målet er å gjøre dem tilgjengelig digitalt.

– Digitalisering vil gi et betydelig bedre tilgang til naturhistoriske samlinger for forskning, men også for andre formål. Det inkluderer tilgang for offentligheten og ordinære borgere, forklarer Endresen.

Når samlingen er digitalisert, blir det mulig å søke på ting i en database som er tilgjengelig for alle over nettet.

– Digitalisering betyr ikke at de fysiske objektene ikke lenger behøves. Det finnes fortsatt uvurderlig informasjon igjen i de fysiske samlingsobjektene, slik som å hente ut DNA sekvenser, sier Endresen. 

Han forteller at det er vanskelig å tenke seg at det noensinne blir mulig å fullstendig digitalisere alt av informasjonsinnhold i objektene. Digitalisering bidrar imidlertid betydelig til tilgang for gjenbruk og tilgang i moderne forskning.

Digitalisering er en viktig del av beredskapen. Beredskap har også fått et større fokus hos Naturhistorisk museum. Nylig har de hatt en brannøvelse, blant annet for å se hvordan samlingen skal berges dersom det oppstår kritiske situasjoner.

Geografisk fordeling av de 7.659 herbarieobjektene som er digitalisert så langt.
Geografisk fordeling av de 7.659 herbarieobjektene som er digitalisert så langt.
Powered by Labrador CMS