De kreative bor i storbyene

En fjerdedel av den norske arbeidskraften er engasjert i kreative yrker. Den kreative klassen bor i storbyene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjon: www.colourbox.no)

FRAMPÅ 2010

Tinagli og 17 andre foredragsholdere var invitert til Frampå-konferansen for å snakke om hvordan vi kan øke innovasjonsevnen og innovasjonstakten i norske regioner. Frampå 2010 er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I år var også Kommunenes sentralforbund med som arrangør.

– Det kreative potensialet i Norge er godt spredd over hele landet, sier Irene Tinagli.

Hovedfunnene i hennes studie «Norway in the Creative Age» viser at de norske storbyene tiltrekker seg de kreative talentene i landet.

Størsteparten av den såkalte kreative klassen bor i eller omkring Oslo, og byer som Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette kom fram på Frampå-konferansen 2010. 

Talent, teknologi og toleranse

Et steds kreativitetsindeks finner Tinagli ved hjelp av Richard Floridas teori om de 3 T-ene, som står for talent, teknologi og toleranse. Ved hjelp av ulike indikatorer for de 3 T-ene kommer hun fram til en totalsum som sier noe om vekst- og innovasjonspotensial.

Floridas teori om den kreative klassen bygget på prinsippet om at ideer oppstår på steder som har grobunn for kreativitet og vekst.

– Menneskelige ressurser er viktige konkurransefaktorer for byer og tettsteder, og denne teorien har mer fokus på folk enn strukturer, sier Tinagli.

I tillegg til den norske studien, har hun blant annet gjort studier som «Europe in the Creative Age» og «Sweden in the Creative Age».

Nærhet og tilgjengelighet

– Det kreative potensialet er godt spredd over hele Norge, sier Irene Tinagli. (Foto: Atle Christiansen, Mediepartner)

Norske småbyer og tettsteder skårer lavt på kreativitetsindeksen, men det betyr ikke nødvendigvis at småstedene er uten kreativ kraft og potensial.

– Små steder kan kompensere og forbedre sitt kreative potensial ved at atkomsten til større byer gjøres enklere, raskere og mer tilgjengelig, sier Tinagli.

Studien viser at småsteder som ligger tett på storbyene, skårer høyere på kreativitetsindeksen enn steder som ligger lengre fra.

For øvrig ligger Bærum og Oslo øverst på Tinaglis kreativitetsindeks. Derretter følger Asker, Nesodden og Oppegård. Stavanger og Trondheim kommer på henholdsvis niende- og tiendeplass, Bergen helt nede på 18. plass, mens Kristiansand er nummer 20.

Lenker:

Irene Tinagli: Norway in the Creative Age, Preliminary Report, Citisense 2009

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) (forskningsprogram)

Powered by Labrador CMS