Ape-embryo klonet for første gang

For første gang har forskere klart å klone ape-embryo, og hentet ut embryonale stamceller fra dem. Dette er lovende for testingen av nye behandlingsformer med stamceller.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle husker sauen Dolly som ble det første klonede pattedyret i 1996. Etter dette jobbet forskere med å klone primater, men de fikk det ikke til.

Primater er den pattedyrorden som omfatter halvaper og aper, med menneskeaper og mennesker.

De fikk det ikke til inntil i februar i år, da en forskergruppe fra Sør-Korea endelig klarte å klone menneskeembryo.

Universalceller

De koreanske forskerne brukte en ny metode for å få embryoene til å utvikle seg til det såkalte blatocyststadiet - en celleklump på mellom 50 og 100 celler. Celleklumpen er da en hul masse med celler som inneholder embryonale stamceller - de universelle forgjengerne til alle cellene i kroppen.

Håpet er at stamcellene skal kunne reparere skad vev og skadde organer, men terapeutisk kloning av menneskelige embryo er mildt sagt et etisk minefelt. I tillegg kommer de praktiske problemene med å skaffe eggcellene.

Med den samme metoden som de sør-koreanske forskerne brukte til å klone menneskeembryo tidligere i år, har amerikanske forskere, i samarbeid med de koreanske, klart å klone embryo fra makakeaper.

Immunologisk identisk

Av 49 klonede embryo, utviklet tre seg til blatocyststadiet, og produserte stamceller.

Ingen av celleklumpene klarte seg til et senere stadium. Dette antyder at produksjonen av levedyktige klonede primater fortsatt ligger langt fram i tid.

Forskergruppen har ennå ikke etablert permanente kulturer fra noen av stamcellene, men studien antyder at eksperimenter med klonede embryonale stamceller kan være mulig på ikke-menneskelige primater.

Ett viktig mål er å undersøke om embryonale stamceller kan brukes til å lage erstatningsvev med utgangspunkt i det genetiske materialet fra en av mottakerens egne celler. Dette vevet ville i tilfelle ikke bli avstøtt av pasientens immunsystem.

- Dette er et viktig skritt framover, og gir oss håp om å etter hvert kunne klare å avlede embryonale stamceller gjennom terapeutisk kloning, sier Gerald Schatten fra University of Pittsburgh School of Medicine i USA.

Egg fra et annet individ

Forskerne fra Nord-Korea fikk de beste resultatene når cellekjerna som ble brukt i kloningsprosessen kom fra det samme individet som det tømte egget.

Den amerikanske forskergruppa fikk like gode resultater ved å plassere cellekjernen inn i mottakeregg som ikke var i slekt.

- Dette er viktig for de av oss som bærer Y-kromosomet. Hvis stamceller skal bli noen form for behandling, vil det være fint å vite at det fungerer med egg som ikke er i slekt, sier Schatten til New Scientist.

Forskningsresultatene ble presentert på det 44 årlige møtet i American Society for Cell Biology i Washington DC, den 6. desember.

Lenke:

New Scientist: Mokey embryos cloned for the first time
University of Pittsburgh Medical Center: Efforts to clone primates move forward
Nature (oktober 2004): Biologists come close to cloning primates
Gerald P. Schatten: Hjemmeside

Powered by Labrador CMS