Mange forskere mener at å ha en rimelig sjanse til å nå 1,5 gradersmålet vil kreve så store kutt i klimautslippene at det nærmest er politisk umulig å gjennomføre dem (Illustrasjonsfoto: Wisista C/Shutterstock/NTB scanpix)
Mange forskere mener at å ha en rimelig sjanse til å nå 1,5 gradersmålet vil kreve så store kutt i klimautslippene at det nærmest er politisk umulig å gjennomføre dem (Illustrasjonsfoto: Wisista C/Shutterstock/NTB scanpix)

Klimaforskere vurderer 1,5-gradersmålet

Klimaforskere har begynt å vurdere målet om maksimalt 1,5 graders global oppvarming. Mange av dem frykter at det i praksis er for sent å oppnå det.

På klimatoppmøtet i Paris i desember ble det satt som mål å holde oppvarmingen under 2 grader - og helst under 1,5 grader.

Samtidig fikk FNs klimapanel i oppdrag å undersøke hvordan det mest ambisiøse målet kan nås. Arbeidet begynte på et møte i Kenyas hovedstad Nairobi mandag.

Mange forskere mener imidlertid at selv 2-gradersmålet vil bli ekstremt vanskelig å oppnå. Å ha en rimelig sjanse til å nå 1,5 gradersmålet vil kreve så store kutt i klimautslippene at det nærmest er politisk umulig å gjennomføre dem.

Usikre anslag

– Jeg skjønner ikke hvordan IPCC i fullt alvor kan si ja til dette oppdraget, sier David Victor, professor i internasjonale relasjoner ved University of California.

Han erkjenner samtidig at det nok også ville vært vanskelig å avvise forespørselen.

Hvor stor temperaturstigningen på jorda blir, avhenger både av størrelsen på de menneskeskapte klimautslippene og hvor lett klimaet påvirkes av utslippene. Siden klimasystemet er ekstremt komplekst, er forskerne fortsatt usikre på hvor stor påvirkningen er per tonn klimagass.

Kraftig utslippsøkning

Forskere har advart mot klimautslipp og global oppvarming i flere tiår, men utslippene har likevel fortsatt å øke. Siden det er en betydelig treghet i klimasystemet, ville oppvarmingen av kloden trolig fortsatt i mange år selv om utslippene skulle blitt kuttet til null.

Enkelte IPCC-studier tyder på at det kanskje kan bli mulig å nå 1,5-gradersmålet hvis det i framtida utvikles nye teknologier som gjør det mulig å suge CO2 ut av lufta.

Ambisjonen om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader har lenge vært et krav fra mange små øystater, som frykter de vil synke i havet på grunn av havnivåstigning hvis oppvarmingen blir kraftigere.

Powered by Labrador CMS