Pakistan ble hardt rammet av flom i fjor høst. Minst 1.700 mennesker omkom i flommen, som også utslettet store deler av jordbruksland.

Forskere advarer: Klimaendringene truer matsikkerheten

Klimaendringene kan utgjøre en alvorlig trussel mot verdens matvareproduksjon. Farene er undervurdert, advarer forskere og FN.

Amerikanske og tyske forskere advarer om at flere store matproduserende regioner i verden samtidig kan få problemer med dårlige avlinger som følge av klimaendringene. Dette kommer fram av en forskningsrapport publisert i Nature Communications.

Nylig advarte også FNs menneskerettighetssjef, Volker Türk, om en «virkelig skremmende dystopisk fremtid med sult og lidelse som følge av klimaendringsdrevne ekstremer som rammer avlinger, husdyr og viktige økosystemer».

Matproduksjon er både en hovedkilde til klimagassutslipp og svært utsatt for virkningene av klimaendringene. Det skjer ved at avlinger reduseres eller ødelegges som følge av tørke, store nedbørsmengder eller andre voldsomme værhendelser.

– Slike hendelser kan føre til matusikkerhet, prisstigninger og også sivil uro, skriver hovedforfatter Kai Kornhuber ved Columbia University.

Innhøstingsproblemer

Kornhuber og hans kolleger mener at risikoen for innhøstingsproblemer i flere av verdens kornproduserende land hittil er blitt undervurdert.

– Når konsentrasjoner av klimagasser øker, går vi samtidig inn i ukjent farvann. Vi vet virkelig ikke hva slags ekstremer vi kommer til å møte eller konsekvensene, sier Kornhuber til nyhetsbyrået AFP.

– I studien viser vi at konsekvensene av samtidige klimarelaterte hendelser i stor grad er undervurdert, legger han til.

Studien har tatt for seg observasjons- og klimamodelldata mellom 1960 og 2014 og deretter sett på anslagene for perioden mellom 2045 til 2099.

Forskerne så først på virkningen av jetstrømmen – luftstrømmene som driver værmønstrene i mange av verdens viktigste matproduserende regioner.

En pakistansk bonde passer på kyrne sine i et område som ble hardt rammet av flommen i fjor. Millioner av hektar med avlinger over hele landet ble ødelagt av flomvannet i fjor, og eksperter advarte om at tapet vil kunne merkes i årevis.

Rammer flere regioner

De fant at en sterk svingning av jetstrømmen har betydelige konsekvenser for viktige landbruksregioner i Nord-Amerika, Øst-Europa og Øst-Asia, med en reduksjon i avlingen på opptil sju prosent.

Forskerne fant også ut at slike svingninger i jetstrømmen hadde vært knyttet til samtidig avlingssvikt tidligere.

Et eksempel på dette var i 2010. Da ble svingningene i jetstrømmen knyttet til både ekstrem varme i deler av Russland og ødeleggende flom i Pakistan. I begge landene ble avlingene sterkt skadelidende.

Datamodeller

Studien så også på hvor godt datamodeller vurderer disse risikoene. De fant ut at selv om de er gode til å vise den atmosfæriske bevegelsen til jetstrømmen, undervurderer de effektene på bakken.

Kornhuber mener at den nye studien bør være en alvorlig vekker når det gjelder virkningene på matproduksjonen som følge av klimaendringene, med sine hyppigere og mer ekstreme og komplekse værutslag.

– Vi må være forberedt på de ulike komplekse klimarisikoene i fremtiden, og modellene for øyeblikket ser ikke ut til å fange opp dette, mener Kornhuber.

FN bekymret for sult

Under en debatt i FNs menneskerettighetsråd tidligere denne uka, understreket Volker Türk at over 828 millioner mennesker led av sult i 2021 og at klimaendringer kan øke antallet med 80 millioner innen midten av dette århundret. Han kritiserte verdens ledere for å føre en politikk preget av kortsiktig tenkning.

Türk sa at på den nåværende kursen vil den gjennomsnittlige temperaturøkningen ved slutten av dette århundret ligge på 3 grader, og verdens økosystemer – luften, maten, vannet og mennesket, selve livet – vil være ugjenkjennelig. Han understreket at retten til mat er sterkt truet av klimaendringer.

Türk viste til at det globalt har vært en økning på 134 prosent i klimadrevne, flomrelaterte katastrofer mellom 2000 og 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS