Denne artikkelen er produsert og finansiert av Meteorologisk institutt - les mer.

Ekstremvær og naturkatastrofer øker, både i antall og i intensitet, og med raskere endringer enn tidligere antatt har verden dårlig tid til tilpasning, ifølge FNs klimapanel.

Norske meteorologer hjelper andre land med å varsle ekstremvær

De bistår de landene som er mest sårbare for klimaendringer.

Land som Bangladesh, Myanmar og Mosambik er spesielt utsatt for klimaendringer, ekstremvær og naturfarer.

Da blir vær- og naturfarevarsling viktig.

Meteorologisk institutt er involvert i bistandsprosjekter i seks land i Asia og Afrika med kompetansebygging på vær og klima. Alle landene vi er involvert i er blant de mest sårbare i verden ifølge Global Climate Risk Index.

Den siste delrapporten fra FNs klimapanel slår nok en gang fast at klimaendringene skjer raskt og at klimatilpasning er essensielt.

Podcast: Meteorologisk bistand og ekstremvær

Klimaurettferdighet og bistand er også tema i en episode av podkasten Værfast med Meteorologisk institutt.

Lytt til episoden her.

Uvær tar liv

Ekstremvær og naturkatastrofer øker, både i antall og i intensitet, og med raskere endringer enn tidligere antatt har verden dårlig tid til tilpasning, ifølge FNs klimapanel.

Hele samfunn står i fare for å miste livsgrunnlag, og i verste fall kan liv gå tapt når uværet rammer. Å nå ut med værvarsler i sårbare områder er dermed kritisk. Og der kan Meteorologisk institutt og norsk bistand bidra.

Værdata som digitalt fellesgode

I Norge er vi heldige som har tilgang til gratis værdata. I 2021 ble værdataene våre delt med verden som digitalt fellesgode under FN-paraplyen.

Norske værvarsler har høy kvalitet verden over og kan få stor betydning for mennesker blant annet i Afrika. For at varslene skal nå frem til folk, kreves det både tilrettelegging og formidling. Meteorologisk institutt samarbeider med Norad om denne bistanden.

– Vi bidrar med verktøy, arbeidsmetodikk og erfaring i formidling, og vi samarbeider om å finne løsninger som passer det enkelte landet, forklarer Rafael Escobar Løvdahl.

Vær- og klimadata er i seg selv ikke nok. Personlige møter som foregår i samarbeid om bistand, sørger for at endring skjer innenfra.

Meteorologisk institutt har god erfaring med bistandsprosjekter i Malawi, Mosambik og Etiopia, og i Vietnam, Bangladesh, Myanmar og Sri Lanka.

– Min motivasjon er nysgjerrighet, og det å bli kjent med folk. Jeg tror at jeg har bidratt til å sikre liv og verdier på Sri Lanka, i tillegg til at jeg har med meg input derfra til min jobb her i Norge, forteller Løvdahl.

Møt Astrid Thesen Tveteraas i Norad i samtale med TV-meteorolog Rafael Escobar Løvdahl i episoden under. Tveteraas har i flere år ledet Norads arbeid på vær- og klimatjenester, mens Løvdahl er involvert i Meteorologisk institutts bistandsprosjekt på Sri Lanka.

Powered by Labrador CMS