Klimaendringer jager insekter nordover

Insekter flykter mot nord i Europa fordi det blir for varmt i sør. Det kan ha stor betydning for de europeiske økosystemene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne røde øyenstikkeren Crocothemis erythraea trives godt i et varmt klima. Andre mørke arter sliter med varmen, noe som blir et problem når klimaet blir varmere i fremtiden. Derfor flykter mørke insekter mot nord. (Foto: Nature Communications)

Når været blir varmere endrer livsvilkårene seg for alle dyr. Forskere tror det vil føre til at mange arter bosetter seg i nye områder. Dette blir bekreftet i en ny studie.

Sommerfugler og øyenstikkere har gjennom de siste 20 årene flyktet mot nord i Europa. Årsaken er at det har blitt for varmt der de har holdt til i årtusener.

Carsten Rahbek, professor og direktør for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet, forklarer:

– Insekter kan ikke regulere kroppstemperaturen, men er avhengig av temperaturen i omgivelsene. Derfor tror vi mange insekter vil måtte finne nye levesteder når klimaet endrer seg. Studien vår viser at dette allerede er i gang. Artssammensetningen blant insektene brytes opp, og folk er ikke klar over hvor store endringene blir for økosystemene, forteller Rahbek.

Har flyktet mot nordøst

I den nye studien har forskerne sett på utbredelsen av 473 sommerfugl- og øyenstikkerarter i Europa. Når det gjelder øyenstikkerne, har de sett på hvor de levde  også for 20 år siden.

Og det viser seg at utbredelsen til øyenstikkerne har endret seg dramatisk. Det samme gjelder antagelig for sommerfuglene.

Mange arter har blitt mindre utbredt, og mange har flyttet mot nordøst hvor klimaet er kjøligere.

– For insekter som sommerfugler og øyenstikkere er temperaturen en alvorlig sak. Når klimaet endrer seg, må de flytte for å slippe unna en kroppstemperatur arten ikke er tilpasset. Vi kan se at det allerede har skjedd. Andre dyr, som blant annet pattedyr, kan regulere kroppsvarmen. Derfor betyr ikke temperaturen like mye for de dyrene, forteller Rahbek.

Mørke insekter mest utsatt

Alle sommerfugl- og øyenstikkerearter er imidlertid ikke like utsatt. Mørke insekter tar opp varmen lettere fordi de absorberer mer solvarme. Dette fenomenet har forskerne nå dokumentert.

Ved å lage fargekart over de forskjellige artene, kunne de se at insekter med mørke fargenyanser dominerer mot nord i Europa, mens de lyse holder til i sør.

For øyenstikkernes vedkommende hadde mange mørke arter faktisk forsvunnet fra Sør-Europa og søkt tilflukt lenger mot nord.

– Utbredelsen av artene viser at det i Sør-Europa er mye færre mørke sommerfugl- og øyenstikkerarter i dag enn for 20 år siden. Det er en direkte konsekvens av klimaendringene, sier Rahbek.

Skaper store problemer

Fordeling av øyenstikkere i forhold til fargenyanser. De oransje og gule fargene viser hvor i Europa lyse øyenstikkere lever, mens de blå fargene viser hvor de mørke lever. Gjennom de siste 20 år har flere mørke øyenstikkere flyktet mot nord i Europa. (Foto: Nature Communications)

Når insektene skifter leveområde, kan det påvirke økosystemene. Når arter forsvinner eller kommer til, kan det skape dominoeffekter som forskerne ikke kan forutsi konsekvensene av.

Landbruket er dessuten avhengig av både en geografisk og en periodisk tilknytning av insekter for pollinering av avlingene.

Insektene selv kan også påvirkes. Hvis det innen samme art er forskjellige fargenyanser, kan et endret klima gjøre arten som helhet lysere, noe som kan skape problemer i forhold til for eksempel kamuflasje.

– Vi vet ikke hva som kommer til å skje når arter flytter inn eller ut av områder. Vi vet bare at det blir veldig annerledes enn i dag. Økosystemene har en form for likevekt gjennom titusener av år, og nå forskyves den likevekten. Jeg vil ikke tegne noe dommedagsscenario, for vi vet faktisk ikke hvilken betydning dette får. Bare at det blir veldig annerledes, forteller Rahbek.

Han forteller også at insektenes innflytelse på landbruket blir omfordelt. Det kan være at områder som i dag passer godt til landbruk blir dårligere i fremtiden. Men det kan samtidig være at andre områder blir bedre.

– Det skjer for tiden en omfordeling, og den avgjørende faktoren er om vi mennesker kan tilpasse oss endringene raskt nok, sier Rahbek.

Andre trusler

Seniorforsker Toke Thomas Høye forsker blant annet på sommerfugler ved Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS).

Han mener at studien er veldig interessant. Likevel advarer han mot å tro at den største trusselen mot insektene er klimaet.

– Øyenstikkere og sommerfugler er blant de mest sensitive artene. Dermed illustrerer studien hvor viktige klimaendringene er for samfunn av ville arter. Men for artsmangfoldet må ikke hensynet til dyrenes farge styre dagsordenen. Tap av habitat spiller den mest avgjørende rollen for sjeldne arter som typisk er lite mobile og stiller store krav til levestedene sine. I arbeidet med å sikre de enkelte artene er klimahensyn ofte en luksus vi ikke har råd til, sier Høye.

Carsten Rahbek er helt enig i at ødeleggelsen av leveområder er den største trusselen. Det er et synspunkt han har fremført både nasjonalt og internasjonalt i mange år. Den nye studien viser bare at klimaet også spiller en viktig rolle, sier han.

Referanse:

Dirk Zeuss m.fl.:Global warming favours light-coloured insects in Europe, Nature Communications, doi:10.1038/ncomms 4874

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS