Mannsdominert innovasjon

Når fylkeskommunene skal støtte innovative bransjer, velger de å støtte bransjer hvor menn er eiere og ansatte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

8. mars kåres årets kvinnelige gründer ”som er lovende fordi hun leder en nyskapende og innovativ bedrift med vekstpotensial”.

Hvorfor er det så få kvinner som er med i innovasjonsprosesser og blir gründere? Treffer innovasjonspolitikken? Disse spørsmålene blir belyst i et nylig avsluttet forskningsprosjekt.

Funn fra prosjektet viser at når fylkeskommunene skal støtte innovative bransjer, velger de å støtte bransjer hvor menn er eiere og ansatte.

65 prosent av bransjene som støttes er mannsdominerte, mens 9 prosent er kvinnedominerte. Hvorfor vurderes ikke kvinnedominerte bransjer som tilstrekkelig innovative til å delta i et slikt program?

Forskningsprosjektet har studert de 15 såkalte VRI-prosjektene. VRI står for Virkemiddel for regional FoU og innovasjon.

– Dette er prosjekter der man bruker virkemidler for å fremme innovasjon i næringslivet. Vi finner at alle har valgt å satse på mannsdominerte næringer, sier seniorforsker Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning.

Fokus på bransjer dominert av menn

Forskningsprosjektet konkluderer med at både innovasjonsstudier og -virkemidler fokuserer på bransjer dominert av menn, både som eiere og arbeidstakere. Det er bransjer som blant annet energi, olje og gass, maritim industri og IKT.

Resultatene viser at de mål som brukes på innovasjon, som for eksempel antall patenter, ikke er i stand til å måle innovasjon i servicebransjer. Dermed framstår bransjer dominert av menn som mer innovative, og menn framstår som mer innovative enn kvinner.

– Om man derimot hadde studert bransjer dominert av kvinner, eller som oppfattes som feminine bransjer for eksempel reiseliv, servicebedrifter og offentlig sektor ville bildet sannsynligvis vært annerledes.

– Det er mye innovasjon også i disse bransjene, men siden man ikke måler eller studerer innovasjon her, blir kvinnedominerte bransjer usynlige i debatten om innovasjon, sier Ljunggren.
 
Mer til mannsdominerte bransjer

At så mange studier av innovasjon er gjort i mannsdominerte bransjer gjør at vi har fått en smal ”praksis” på hva som regnes som ”innovasjon”. Denne snevre definisjonen av innovasjon ser ut til å herske blant både forskere og i virkemiddelapparatet.

– Det fører til at for eksempel mannsdominerte bransjene får mest økonomisk støtte gjennom offentlige støtteordninger, men også til at en ikke utnytter og videreutvikler en viktig del av samfunnets innovasjonspotensial slik at det vil bidra til vårt alles beste, sier Ljunggren.

Bedre forståelse av begrepet innovasjon

Prosjektet konkluderer med at vi trenger å utvikle forståelsen av hva innovasjon er, både blant forskere og hos de som sitter i virkemiddelapparatet.

Forskerne foreslår at en må ha et bredere bilde av innovasjon, og inkludere kjønn i studier av innovasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Man kan for eksempel studere hvordan kjønn uttrykkes i de konkrete innovasjonsprosessene, eller hvorfor det er så få kvinner som tar patenter, sier Ljunggren.

Referanse:

Ljunggren m.fl.: Gender and innovation. Learning from regional VRI‐projects, NF‐rapport nr. 2/2010.

Powered by Labrador CMS