USA har den siste tiden opplevd kraftige innstramminger i abortloven. Nå viser ny forskning at kvinner sjelden angrer på avgjørelsen om å ta abort.

Amerikanske kvinner som hadde tatt abort angret sjelden

Selv de som strevde med beslutningen, mente de hadde tatt riktig valg fem år senere.

I en amerikansk undersøkelse mente 95 prosent av kvinner at å ta abort var riktig beslutning, fem år etter at de tok den.

– Selv for de som slet med avgjørelsen til å begynne med, eller følte at de ble stigmatisert av folk rundt seg, viser resultatene et overveldende flertall av kvinner som mener det var riktig avgjørelse for dem, sier forsker Corinne Rocca ved UC San Francisco i en pressemelding. Hun er en av forskerne bak studien.

– Dette slår i hjel teorien om at kvinner lider følelsesmessig etter at de har tatt en abort, sier hun.

Strengere abortlover i USA

Denne studien kommer i en tid der flere amerikanske stater strammer inn abortreglene sine.

Ifølge forskerne har myndigheter og politikere i USA brukt kvinnens egne interesser som argument for å stramme inn abortlovene. Blant annet psykisk helse og muligheten for at hun vil angre.

Noen av innstrammingene innebærer for eksempel krav om at kvinner må vente en bestemt tid før de gjennomfører aborten, og at de skal få psykologbehandling først.

Her i Norge strammet vi senest inn abortloven i fjor, som blant annet gjør at fosterreduksjon må behandles i ei nemd.

En vanskelig avgjørelse å ta

Den amerikanske studien inkluderer 667 kvinner fra 21 amerikanske stater som tok abort i starten av femårsperioden. Kvinnene svarte på en spørreundersøkelse en uke før de tok aborten og hver sjette måned etterpå, elleve ganger totalt.

Selv om de fleste ikke angret på aborten i ettertid, var det flere som strevde med den til å begynne med. Litt over halvparten sa det var en vanskelig avgjørelse å ta.

Og flere av kvinnene opplevde sorg, skyldfølelse og sinne rett etter aborten. Men over tid gikk følelsene over, som regel i løpet av det første året.

Hele 70 prosent var redde for å bli stigmatisert hvis folk fikk vite at de hadde tatt abort.

Lettelse var den følelsen de fleste rapporterte om, ikke bare mot slutten av perioden, men også i løpet av de fem årene undersøkelsen varte.

Norske kvinner opplevde angst

Vi vet mindre om langtidseffektene av abort for kvinner i Norge i dag. Den siste studien på dette er fra 2005 og ble omtalt av forskning.no. Den viser noe annet enn den amerikanske, nemlig at kvinner som har tatt abort, har høyere nivåer av angst enn resten av befolkningen, fem år etter aborten.

En som nylig har forsket på kvinner som vurderer å ta abort, er Marianne Kjelsvik ved NTNU.

Marianne Kjelsvik er nå førsteamanuensis ved NTNU.

Hun har ikke sett på effekter over lengre tid, men intervjuet kvinner rett etter at de hadde blitt forberedt til abort på sykehuset, og som hadde bedt om betenkningstid på grunn av ambivalens. Hun intervjuet dem før valget og noen uker etter, både de som valgte å gjennomføre aborten, og de som ikke gjorde det.

Hennes studie viste at kvinnene følte seg alene i valget om abort, og at de hadde behov for å snakke med noen de har tillit til, både sine nærmeste og helsepersonell, om avgjørelsen.

– Det jeg fant ut var at det kunne være en krevende avgjørelse. Kvinnene beskrev både lettelse og fortsatt ambivalens etter avgjørelsen om abort. Men det gjorde også flere av kvinnene som valgte å fullføre svangerskapet, sier Kjelsvik til forskning.no.

Vil ha mer fokus på kvinnene

Kjelsvik etterlyser mer forskning på kvinner og hva de faktisk opplever når de står overfor valget om abort. Spesielt etter den nye lovreguleringen om fosterreduksjon som ble vedtatt i fjor.

– Hva vet vi egentlig om hvordan kvinner opplever å ta en vurdering om fosterreduksjon? Så vidt jeg kjenner til har vi ingen forskning fra Norge som sier noe om dette, sier Kjelsvik.

– Det har vært mye snakk om politikk og menneskeverd i abortdebatten, men hva med de som faktisk gjennomfører, eller ikke gjennomfører, aborten? spør hun.

Bekymret for hva folk vil mene

– Det å være kvinne og vurdere abort har mange fellestrekk for kvinner i hele verden. I denne amerikanske studien fokuserer de på stigmatisering og det fenomenet er ikke fraværende i Norge, sier Kjelsvik.

Kvinnene hun intervjuet var også redde for å bli stigmatisert.

– De fryktet fordømmelse og av den grunn snakket de ikke med hvem som helst om graviditeten de vurderte å avbryte. Resultatet ble at mange kjente seg alene i beslutningsprosessen, sier Kjelsvik.

Referanse:

Corinne H.Rocca mfl: Emotions and decision rightness over five years following an abortion: An examination of decision difficulty and abortion stigma. Social Science and Medicine. 13. januar 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112704

Kjelsvik, M. mfl: Beyond autonomy and care: experiences of ambivalent abortion seekers. Nursing Ethics. 2019; doi: 10.1177/0969733018819128

Kjelsvik, M. mfl: Women’s experiences when unsure about whether or not to have an abortion in the first trimester. Health Care for Women International 2018; 39(7), 784-807. doi:10.1080/07399332.2018.1465945

Powered by Labrador CMS