Ny-Ålesund: Kartverket overvåker jordas bevegelser. Målingene går inn i et globalt nettverk av data, som skal gi oss mer informasjon om klimaendringene. (Foto: Bjørn-Owe Holmberg)

FN styrker klimaovervåkingen

Mer samarbeid mellom landene for bedre klimaovervåkning – det er målet med en ny FN-resolusjon. – Vi trenger mer fakta om jordkloden for å måle og håndtere klimaendringene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den globale geodetiske referanserammen:

Danner utgangspunkt for bredde- og lengdegrader og alle andre målinger og observasjoner av jorda

Danner grunnlaget for forskning på klima, for all kartlegging, for bruk av satellitter, for navigasjon og styring av flytrafikk, for GPS i mobiltelefonen og posisjonstjenester

Skjer i dag på frivillig basis gjennom samarbeid mellom nasjonale kartverk og vitenskapelige organisasjoner

I Norge er det Kartverket som har ansvaret for overvåking av jordas form og størrelse (geodesi) og den geodetiske referanserammen

FN-resolusjon vedtatt i Generalforsamlingen oppfordrer til økt samarbeid slik at alle land kan bruke det samme grunnlaget; en mer nøyaktig global geodetisk referanseramme

Resolusjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe satt ned av FNs ekpertkomite for forvaltning av geografisk informasjon (UN-GGIM)

Se mer på UNNGRF (Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development)

FN-resolusjonen oppfordrer til økt samarbeid om nøyaktige jordobservasjoner. Det skal skje gjennom et nettverk av stasjoner som overvåker endringer i jordens størrelse, rotasjon og overflate.  

Målet er å utvikle en mer nøyaktig global referanseramme. Det gir et bedre utgangspunkt for måling og overvåking av jorda. Denne informasjonen brukes blant annet til GPS i mobiltelefoner og styring av flytrafikken.

– Norge har allerede en viktig posisjon i internasjonale klimaforhandlinger og i klimaforskningen. Vi har svært viktig kunnskap å bidra med i dette samarbeidet, sier Sanner.

Nytt jordobservatorium

Sanner slo ned grunnpælen for Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard i fjor høst.

Geodesi er vitenskapen knyttet til jordens form og størrelse samt dens ytre tyngdefelt. Geodesien danner grunnlag for kart- og oppmålingsarbeid.

– Dataene som samles inn i Ny-Ålesund er ikke bare viktige for klimaforskere verden over. Dataene er også helt avgjørende for at vi har nøyaktige data på GPS-en. Dette observatoriet opererer i et globalt nettverk og får en nøkkelrolle i det internasjonale samarbeidet om jordobservasjon, sier Sanner.

Økt globalt samarbeid om jordobservasjon som skal gi bedre klimaovervåking. Her en isbre ved Ny-Ålesund på Svalbard. (Foto: Bjørn-Owe Holmberg)

Kan ikke stå alene

Observatorier over store deler av verden samarbeider i et nettverk om et felles utgangspunkt for lengde- og breddegrader og overvåkning av havnivået og jordskjelvområder. Ingen land kan gjøre dette alene.

– Å få nøyaktige målinger på globale endringer er kun mulig dersom mange land samarbeider og deler sine data. Det er viktig for verdenssamfunnet at FN nå har satt dette arbeidet på dagsorden, sier Sanner.

Fiji står bak

Det er øystaten Fiji som har fremmet resolusjonen. Fijis engasjement skyldes at nasjonens fremtid og økonomi er svært sårbar for konsekvensene av klimaendringer, spesielt dersom havet stiger. 

– Vi er sårbare og Fiji er avhengig av nøyaktige målinger for å planlegge. Vi opplever at disse dataene har stor betydning og bidrar til å hjelpe land til å ta bedre beslutninger for fremtiden, sier Fijis FN-ambassadør Peter Thomson.

Australia og Norge leder arbeidsgruppen som har utarbeidet grunnlaget for resolusjonen.

Powered by Labrador CMS