Julekalender: Luke 13: En skikkelig kjendis fra kjemitimen

Natrium i vann ville antakelig gruset konkurrentene i kåringen av elevenes yndlings-kjemiforsøk.

Til dagens eksperiment trenger du

  • Natrium (Na)
  • Vann (H2O)
  • En indikator

Dette skjer:

2 Na + 2 H2O ® 2 NaOH + H2 (g)

Natrium (Na) reagerer med vann (H2O) og det dannes hydrogengass som er brennbar. Reaksjonen danner også natrium hydroksid (NaOH) som er en base. Dette fører til at vannet blir basisk, som igjen fører til at baseindikatoren skifter farge. Reaksjonen som finner sted kalles en redoks reaksjon.

Vær forsiktig under dette forsøket!

Powered by Labrador CMS