Å sette dyr i en forventningstilstand er bra for dem, og fungerer på samme måte som når vi rigger til med juleverksted og juleforberedelser for barna i adventstiden. (Foto: Microstock)

Slik får du hunden til å glede seg

Adventstiden er full av signaler og symboler som får oss mennesker til å glede oss til jul. Den samme forventningen kan du skape hos katten eller hunden din, noe som er det beste du kan gjøre for dem. 

På fagspråket kalles det å sette dyrene i en forventningstilstand. Når dyret får signaler om at det skal få et gode, settes det i en positiv tilstand. 

Det som skjer er at kroppen skiller ut hormonet dopamin, et stoff som overfører kjemiske signaler fra én nervecelle til en annen. Stoffet er viktig for hjernens belønnings- og motivasjonssystem.

– Hvis en katt har en favorittleke, kan du gi signal om at dere skal leke, men ikke akkurat nå. Signalet kan være et lydsignal eller fakter som katten alltid assosierer med å få godet, forteller Bjarne Braastad. (Foto: Microstock)

– Men dopamin er ikke et belønningshormon. Det er et forventningshormon. Det gir en positiv effekt når dyret har en forventning om et positivt resultat. Når dyret har fått et gode, går dopaminnivået ned til normalen igjen, forteller professor i dyreatferd Bjarne Braastad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Når du setter hunden eller katten i en forventningstilstand, skjer det samme som med barna i adventstiden. Juleverksted og alle juleforberedelsene skaper positive forventninger.

Ikke vent for lenge

Men du kan ikke vente i 24 dager når det gjelder en hund eller katt. 

Hvis ventetiden blir for lang før dyret får det som det vil, kan det nemlig skape frustrasjon, som igjen har en negativ effekt på dyrets velferd. Dyret mister troen på at godet kommer.

– Det er ikke mulig å si noe om tidsfaktoren, men når katten eller hunden lærer å assosiere et signal med en belønning kan man gradvis øke avstanden i tid før dyret faktisk får godet, sier Braastad.

Gi gjerne dyret belønningen på et uforutsigbart tidspunkt hvor dyret slapper av.

– Hvis dyret maser mye, så vent enda lenger, så det ikke blir en belønning for å mase, råder Braastad.

Vent litt med belønning

Likevel går det an å trene dyrene til å måtte vente en stund - gjerne en halv time. 

- Å sende et signal om at et gode er på vei, og så vente en halvtime med belønning, vil føre til at dyret blir satt i en positiv forventning med høyt dopaminnivå inntil godet kommer. Slik som at det er mat å få, at hunden skal ut på tur eller at katten vil få en godbit, forteller Braastad.

Å ta fram hundelenken er et vanlig signal til hunden om at det snart blir tur. Ved å bli sittende en stund vet du at hunden har en positiv opplevelse fordi den gleder seg til turen. (Foto: Janne Karin Brodin, NMBU)

Dyret må ha lært å assosiere signalet med belønningen via betinget læring. Belønningen behøver ikke være mat eller gave. Det kan også være lek.

– Hvis en katt har en favorittleke, kan du gi signal om at dere skal leke, men ikke akkurat nå. Signalet kan være et lydsignal eller fakter som katten alltid assosierer med å få godet.

Uforutsigbarhet skaper frustrasjon

– Det er vist med blant annet forsøk på rotter at hvis den ikke får belønning hver gang den forventer det, men kanskje bare annenhver gang, vil uforutsigbarheten gjøre at dopaminnivået blir enda høyere, forteller Braastad.

Rotten vil til slutt bli frustrert over å ikke få belønningen de gangene det skjer. Men det at sjansen er halvert gir en ekstra spenning og økt dopaminnivå.

I følge Braastad er denne tilstanden med på å forklare spillegalskap hos mennesker.

 

Powered by Labrador CMS