Ved hjelp av en enkel blodprøve kan man måle viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.  (Foto: Beate Østengen)
Ved hjelp av en enkel blodprøve kan man måle viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. (Foto: Beate Østengen)

Vellykket å måle hjertehelse på apoteket

Stadig flere unge blir lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt. Apoteket kan være en god arena for å måle hjertehelsa, tror forskere.

Mange nordmenn har høyt kolesterol uten å vite det selv. Sammen med høyt blodsukker og høyt blodtrykk er dette en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer.

Doktorgradsstudent Karianne Svendsen og kollegene ville måle effekten av å gi apotekkunder gratis kolesterolmåling.

«Den store sjekkedagen» ble arrangert i 2012 og 2014 i samarbeid med apotek over hele landet.

I fjor lot over 10 000 seg måle, ved hjelp av enkle blodprøver ved et stikk i fingeren og spørreundersøkelser.

Kostholdet påvirker hjerteladeren

Nylig ble 500 av deltagerne som under målingene i fjor fikk vite de hadde forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom, invitert tilbake til oppfølging. Denne gangen ville forskerne legge til en ekstra dimensjon, nemlig å la folk få vite deres egen hjertealder.

Ved å måle blodtrykk, kolesterol, høyde og vekt har forskere i Storbritannia funnet en metode for å avgjøre hvor gammelt hjertet ditt er. Eller sagt på en annen måte, i hvilken grad hjertehelsen din tilsvarer en idealkropp i din alder. Kolesterol og blodtrykk vil nemlig stige naturlig når vi blir eldre.

Doktorgradsstipendiat Karianne Svendsen skal finne ut om kunnskap om eget kolesterolnivå kan få oss til å endre livsstil.  (Foto: Camilla Maarud)
Doktorgradsstipendiat Karianne Svendsen skal finne ut om kunnskap om eget kolesterolnivå kan få oss til å endre livsstil. (Foto: Camilla Maarud)

– Når en 40-åring får høre at han eller hun har et hjerte til en 50-åring, tror vi det vil gi vedkommende dytten som trengs for å endre livsstil i en hjertesunn retning, sier Svendsen.

Ved neste oppfølging vil forskerne dermed kunne se på om opplevelsen har hatt betydning for folks kostholdsvaner.

Apoteket har lav terskel

Et annet viktig formål med studien er å se på hvordan apoteket kan brukes som arena for helseundersøkelser.

–  Apoteket ser ut til å være en lavterskelarena der folk kan komme innom uten time for å måle viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. De har lengre åpningstider enn legekontorene, og det er ofte billigere. 

Professor og Svendsens veileder på doktorgraden, Kjetil Retterstøl, forteller at apoteket har mange fortrinn som legekontorene, helsestasjoner og sykehus ikke har.

– Apotek som arena for helseundersøkelser er nytt og kontroversielt, men med over 40 millioner besøk hvert år er apotek en viktig helseaktør. Prosjektet er viktig, ikke bare for å belyse effekten av screening og hjerte-kar risiko generelt, men også for å belyse apotekenes mulige rolle i det forebyggende helsearbeidet, sier Retterstøl.

Ønsker seg gratis tjeneste

I Svendsens forskningsarbeid har Boots-apotekene gitt gratis målinger av kolesterol, blodtrykk og langtidsblodsukkeret. Basert på erfaringer fra prosjektet innførte 50 apotek disse målingene som en ny fast tjeneste, kalt Hjertehelse.

– Jeg tror mange vil benytte seg av tilbudet, også når tjenesten ikke lenger er gratis. Det er mye lettere å stikke innom apotek når det passer seg, fremfor å vente mange måneder på time, som kan være tilfelle på mange legekontor, sier Svendsen. 

Svendsens håper tjenesten en gang kan bli gratis for alle innbyggere i en gitt aldersgruppe, slik det tidligere var med Statens Helseundersøkelser og 40-årskontrollen. 

Dårlige rutiner for helsesjekk

Formålet med prosjektet er ikke bare å gjøre folk bevisste på sin egen helse. Tallmaterialet kan også gi verdifull informasjon om hvor utsatt Ola Nordmann er for risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Resultater fra den første sjekkedagen-prosjektet viste at over en tredjedel av deltagerne i kolesterolscreeningen i 2012 ikke hadde målt kolesterolnivået sitt tidligere. Av de med forhøyet kolesterolnivå hadde en fjerdedel ikke målt det før.

– Det er beregnet at cirka 150 000 personer har diabetes type 2 uten å vite om det, og titusener har høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Det er uheldig å gå med høy risiko uoppdaget i lang tid, sier Kjetil Retterstøl.

– Mange hjerteinfarkt kunne vært forebygget

– Hvis flere kjente sitt eget kolesterolnivå, langtidsblodsukker og blodtrykk kunne mange hjerteinfarkt vært forebygget. Når myndighetene ikke tar grep, er det bra at andre aktører kommer på banen. Gratis kolesterolmålinger i apotek vil bidra til en helt nødvendig debatt, sier Retterstøl.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at 80 prosent av alle hjerte- og karsykdommer kan unngås ved fornuftig livsstil, med sunt kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt.

– Det er ikke så mye som skal til for å redusere risikoverdier med kosthold og fysisk aktivitet. Hvert år dør mer enn 1000 personer før de har blitt 65 år gamle av hjerte- og karsykdommer, og mange flere blir syke av det. Det er ikke bare en katastrofe i familiene som rammes, men det utgjør også milliardbeløp i sparte helseutgifter om flere hadde fått vite om høye risikoverdier tidlig og tatt grep om livsstilen sin i tide, sier Karianne Svendsen.

Det er en generell nedgang i hjerte- og karsykdommer blant nordmenn, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Samtidig viser en undersøkelse fra 2014 en økning i antall hjerteinfarkt blant unge under 45 år. Det har vært en økning på hele 11 prosent i sykehusinnleggelser for hjerteinfarkt blant personer i aldersgruppen 25 til 44 år i perioden 2001 til 2009.

Powered by Labrador CMS