Ifølge en forsker er de fleste voksne overvektige, så her er det behov for en del upopulære tiltak. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Trening kan beskytte hjertet ved fedme

Lider du av fedme kan hjertet ditt ha godt av at du trener, viser en studie. Men trening er likevel neppe nok, ifølge forskeren Hilde Halland.

– Voksne flest har overvekt eller fedme, sier lege og stipendiat Hilde Halland.

Både overvekt og fedme gir større risiko for både høyt blodtrykk og diabetes. Høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdom, som hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertesvikt.

Halland ønsket derfor å undersøke hjertene til friske med overvekt eller fedme. Hun ville med andre ord undersøke de av oss som har litt eller mye ekstra å bære på, men som ennå ikke har blitt syke av det.

Hun ville ha svar på hvordan overvekten eller fedmen påvirker hjertet på et tidlig tidspunkt. Og, hun ville også undersøke om god kondisjon kunne virke beskyttende på hjertefunksjonen ved overvekt eller fedme.

Fedmehjerter kan ha utbytte av trening

Halland delte de drøyt 600 deltagerne i studien inn i fire grupper, etter kroppsmasse-indeks og oksygenopptak. Oksygenopptak ble målt mens deltagerne løp på tredemølle, og er et mål på hvor god form de er. Så sammenlignet hun hjertene til deltakerne ved hjelp av ultralyd.

– Gruppen med fedme og dårlig kondisjon hadde høyest forekomst av redusert hjertefunksjon. Samtidig fant vi at det å være sprek hadde sammenheng med bedre hjertefunksjon hos de med fedme, sier Halland.

Denne sammenhengen mellom å være sprek og bedre hjertefunksjon fant de ikke hos deltagerne med overvekt. Dette kan tyde på at fysisk aktivitet kan være gunstig for hjertefunksjonen ved fedme.

Mosjon og kosthold

–Hvorfor den samme sammenhengen ikke viste seg for de overvektige, kan skyldes at de har lavere fettprosent og derfor mindre fettpåvirkning i hjertemuskulaturen, sier Halland.

Hun er nøye på å understreke at dette er langt fra å si at det greit å være fet, så lenge man er i god form.

– Fat but fit-teorien har jeg ingen tro på. Mine undersøkelser av helsen hos de med overvekt og fedme viser derimot det motsatte. Mange hadde både høyt blodtrykk og diabetes uten at de selv visste om det. Mange hadde også unormale hjerter, uten at det ennå hadde resultert i symptomer på hjertesykdom. Her trengs det fokus på både mosjon og kosthold, sier forskeren.

Forebygging og kartlegging

Flere av forandringene som skjer i hjertet hos de med fedme eller overvekt, kan dessuten være vanskelige å reversere.

Halland mener derfor at nøkkelen ligger i å forhindre at folk utvikler overvekt.

– Her er det en del upopulære tiltak som må til, både med tanke på avgifter og økt fokus på fysisk aktivitet. Jeg mener også at man i større grad bør kartlegge blodtrykk og hjertefunksjon hos de med overvekt eller fedme på et tidlig tidspunkt, før disse utvikler sykdom, sier Halland.

Referanse:

Hilde Halland mfl: Effect of fitness on cardiac structure and function in overweight and obesity (the FATCOR study) Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2019 https://doi.org/10.1016/j.numecd.2019.03.012 (sammendrag)

Powered by Labrador CMS