Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Agder - les mer.

– Gjenkalling av kunnskap fra eget hode er den beste måten å lære på, sier førsteamanuensis Vivian Kjelland.
– Gjenkalling av kunnskap fra eget hode er den beste måten å lære på, sier førsteamanuensis Vivian Kjelland.

Slik lærer du bedre og husker pensum

– Dropp de tradisjonelle studieteknikkene. Bruk heller hjernens naturlige metoder for å lagre informasjon, sier forsker Vivian Kjelland.

– Ikke noter alt jeg sier, bare skriv noen stikkord og noen korte setninger, sier Vivian Kjelland.

Omkring 40 studenter har møtt opp til en time i biologi. Nå lar de penn og blyant hvile. Ingen knatrer på dataen.

Vivian Kjelland er førsteamanuensis, molekylærbiolog og flåttforsker ved Universitetet i Agder (UiA). Hun er også en erfaren underviser og har spesialisert seg på studieteknikker. Og nå er hun ute med en ny bok om temaet: «Studer smartere. Studieteknikker som faktisk virker!»

Bruk hodet

I dag blir det ikke noen biologitime for studentene. Nå blir det en times innføring i hvordan de best kan lære seg pensum og huske det til eksamen.

– Når du løser oppgaver ved å lete etter svar i læreboken og egne notater, aktiverer du ikke hjernen tilstrekkelig. Du finner nok det rette svaret. Men det fester seg ikke i hukommelsen og hjelper deg neppe til eksamen, sier Kjelland. 

Den beste læremåten

Forskeren bruker studieteknikkene aktivt i undervisningen. Hun ber for eksempel studentene lukke alle bøker og notater. Deretter ber hun dem snakke sammen to og to og fortelle hva de nettopp har lært.

Slik får de øvd seg på å gjenkalle kunnskap fra eget hode. Da lages det sterkere minnespor i hjernen ifølge Kjelland. Hun støtter seg på en bred gjennomgang av nyere forskning på hjernen.

– Gjenkalling eller uthenting av kunnskap fra eget hode er den beste måten å lære på. Dropp pugging og les konsentrert første gangen. Du lærer mer effektivt og husker bedre når du gjør det til en vane å hente fram fra hukommelsen det du har lært, uten å se i boka, sier hun.

Arbeidsminne og langtidsminne

Kjelland sier hukommelsen overordnet sett kan deles i to: arbeidsminne og langtidsminne.

Arbeidsminnet holder orden på det du tenker på her og nå. Det er minnet du bruker når du leser, lytter og analyserer.

Langtidsminnet lagrer informasjonen slik at du kan hente den fram senere.

– For at det du nettopp har lest eller hørt skal lagres i langtidsminnet, må hjernen bearbeide informasjonen, sier Kjelland.

Under bearbeidingen lages minnespor i hjernen. For hver gang du henter fram kunnskapen fra hukommelsen, blir minnesporet sterkere og informasjonen lettere å huske. Slik blir også kunnskapen lettere å hente fram under eksamen.

Tre trinn for å huske

– Litt forenklet kan du si at minnesporene lages gjennom tre trinn: koding, konsolidering og gjenkalling, sier Kjelland.

Hun forklarer: Under kodingen omdannes det du leser, hører og ser til kjemiske og elektriske signaler i hjernen din. Dette er starten på et minnespor.

Under konsolideringen styrkes minnesporet. Hjerneforskere mener at hjernen da gjennomgår den nye informasjonen og knytter den sammen med det den har lagret fra før. Forskerne har også kommet fram til at søvn er helt nødvendig for at denne prosessen skal skje.

Under gjenkallingen styrkes minnesporet ved at du henter fram informasjonen fra hukommelsen. Du tenker ganske enkelt på informasjonen. Jo flere ganger du gjenkaller informasjonen, jo sterkere blir minnesporet.

Ikke la deg lure av det lettvinte

– Det er stor forskjell på om du repeterer fagstoffet ved å lese pensum på nytt, eller ved å gjenkalle informasjonen fra hukommelsen, sier Kjelland.

Hun understreker at når du lar hjernen jobbe og leter fram kunnskapen fra hukommelsen uten å se i læreboka, vil du lage mye sterkere minnespor i hjernen. Og da husker du bedre.

Hun advarer også mot å la seg lure til å holde seg med én favoritt-metode for å lære.

– Mange av oss har foretrukne måter å ta imot ny informasjon på. Men forskningen gir ingen støtte for at den enkelte av oss lærer best på én bestemt måte. Tvert imot kan vi lære mer av å prøve mange forskjellige måter å lære på, sier Kjelland.

Favorittmetoden krever mindre av oss

Hun sier vi holder oss med favorittmetoder fordi de krever mindre av oss.

Hjernen liker vaner og vil gjerne at vi gjør det som føles enkelt. Da går hjernen på sparebluss. Vi tror vi lærer, mens vi egentlig lar hjernen hvile.

– Nyere forskning viser at det kan være smart å ta i bruk også de læringsmetodene du ikke trives like godt med. Da tvinger du deg selv til å aktivere nye tenkemåter. Det kan gi deg en større verktøykasse for å løse problemer og å lære, sier Kjelland.

Tre tips som kan hjelpe deg å lære og huske pensum bedre:

Tenk! Bruk minst halvparten av arbeidstiden på å la hukommelsen din jobbe med det du har lært. Det vil gjøre at minnesporene i hjernen styrkes. Du bruker mindre tid på lesing, men kommer til å huske mye mer.

Ta pauser! Ta pauser og ikke jobb med pensum fra morgen til kveld. Hjernen trenger pauser for å bearbeide informasjonen fra undervisningstimer og lesing.

Tren! Når du trener, styrker du hukommelsen. Trening øker konsentrasjonsevnen, gir bedre blodsirkulasjon og gjør deg glad. Og en glad hjerne lærer lettere og husker bedre. 

Referanser:

Vivian Kjelland «Studer smartere ­– studieteknikker som faktisk virker!». Cappelen Damm utdanning, 2023. Forlaget om boken.

Facebook-gruppen «Studieteknikk med Vivian Kjelland» har tips og diskusjoner om studieteknikker og forberedelser til eksamen.

Powered by Labrador CMS