Eksempel på lidar-bilder fra undersøkelsen. Til høyre ser du strukturer som har blitt markert og vurdert av arkeologene. (Bilde: Luke Auld Thomas/Marcello A Canuto/PACUNAM)
Eksempel på lidar-bilder fra undersøkelsen. Til høyre ser du strukturer som har blitt markert og vurdert av arkeologene. (Bilde: Luke Auld Thomas/Marcello A Canuto/PACUNAM)

Titusenvis av strukturer fra Maya-tiden har blitt funnet dypt inne i regnskogen

Bygningene sier noe om hvor mange mennesker som egentlig bodde i dette området da Mayasivilsasjonen var på topp.

Maya-sivilisasjonen i Mellom-Amerika etterlot seg digre templer og pyramider som turister flokker til for å se i Mexico i dag. De hadde skriftspråk, og de gjorde avanserte astronomiske observasjoner.

Men denne perioden i Amerikas historie varte i flere tusen år, og Maya-samfunnet var mye mer enn disse digre tempelkompleksene som man kan besøke nå.

En ny, omfattende studie publisert i Science viser noe av omfanget av den klassiske Maya-siviliasjonen. Arkeologer har brukt lidar til å undersøke store områder i Guatemala, som var en del av lavlandet i Maya-området.

Brukte fly og laserteknologi for å kartlegge

Lidar er en slags radar, bare med lys. Apparatet på et fly sender ut korte blink med lys som reflekteres tilbake fra landskapet til en sensor. Dette kan brukes til å bygge opp et svært nøyaktig 3D-bilde av landskapet, som viser små høydeforskjeller. Disse høydeforskjellene kan også være rester av gamle bygninger eller andre fortidsminner.

Forskerne i Mellom-Amerika har kartlagt et område på nesten 2200 kvadratkilometer i Guatemala som forskerne vet ble brukt av Maya-kulturen. Mye av dette området er tett, uframkommelig skog, men lidar kan se skogbunnen.

Og de gjorde ikke få funn. De mener å ha funnet spor etter over 60 000 strukturer som sannsynligvis stammer fra Maya-kulturen.

Et veldig tydelig bygningskompleks nord for Tikal, som er et digert arkeologisk område. (Bilde: Luke Auld Thomas/PACUNAM)
Et veldig tydelig bygningskompleks nord for Tikal, som er et digert arkeologisk område. (Bilde: Luke Auld Thomas/PACUNAM)

Jordbruk og hus

Dette er blant annet hus, veier, jorder og vanningskanaler som sannsynligvis holdt liv i millioner av mennesker i siste halvdel av det første årtusenet e.Kr.

Rundt år 900 kollapset det klassiske Maya-samfunnet. Tempelbyer ble forlatt og befolkningen gikk dramatisk ned. Flere forskningsprosjekter har pekt på en brutal og langvarig tørke som en mulig årsak.

Men i tiden før dette skjedde, kan det altså ha vært et yrende folkeliv i denne delen av Maya-sivilisasjonen. Basert på antall strukturer, og metoder for å kalkulere befolkningsantall, mener de at det kan ha bodd så mange som syv til elleve millioner mennesker i lavlandet i dagens Guatemala.

Bildet viser et område i Tikal, både som foto og som lidar-bilde. (Bilde: Luke Auld Thomas/Marcello A Canuto/PACUNAM))
Bildet viser et område i Tikal, både som foto og som lidar-bilde. (Bilde: Luke Auld Thomas/Marcello A Canuto/PACUNAM))

Forskerne finner spesielt mye spor etter jordbruk, så de mener det må ha foregått storstilt matproduksjon her. I store våtmarksområder finner de for eksempel dreneringskanaler som kanskje skulle ta vekk vann fra områder som ble oversvømt.

Disse områdene ble dermed endret mye av folkene som bodde der. De mener også å finne spor etter befestede byer og veistrekninger.

Ellers er det rester av vanningskanaler og steinterrasser som ble brukt til jordbruk. Forskerne har brukt mye tid og krefter på å analysere og tolke alle disse lidar-målingene for å identfisere de forskjellige typene med strukturer.

Selv om det er mye som må tolkes, mener de å se tegn på et komplisert og komplekst samfunn inne i det som er regnskog i dag.

Referanse:

Canuto mfl: Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning of northern Guatemala. Science, 2018. DOI: 10.1126/science.aau013. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS