Frykter økning i forbruk og skader

En privatisering av Sveriges alkoholmonopol vil føre til en markant økning i alkoholforbruket og alkoholrelaterte skader, tror forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dersom det åpnes for salg av alkohol i alle dagligvarebutikker i Sverige forventer forskere at forbruket øker med 37 prosent. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Avhengig av privatiseringsmodell, anslår forskere at det totale alkoholkonsumet i Sverige vil øke med mellom 17 og 37 prosent.

De ser for seg en kraftig økning av alkoholrelaterte dødsfall, vold, promillekjøring og sykefravær som følge.

Det er en gruppe forskere fra syv sentre for alkoholforskning i Sverige, Finland, Norge, Canada og USA som har gjort prognoser for to privatiseringsmodeller som kan tenkes å erstatte Sveriges monopolordning.

Bakgrunnen er spørsmålet om det svenske systembolagets videre skjebne, som har vært reist helt siden Sverige gikk inn i EU i 1995.

Stor usikkerhet

– Det er viktig å understreke at det alltid er stor usikkerhet knyttet til estimatene i slike studier. Resultatene skal derfor ikke betraktes som eksakte forutsigelser, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow. 

– Det er snarere omtrentlige prognoser, basert på tidligere forskning, av hva en avskaffelse av Systembolaget kan føre til, sier hun.

Hun har sammen med Thor Norström fra SIRUS deltatt i forskergruppen som har publisert artikkelen i tidsskriftet Addiction.

Lisensierte utsalgssteder

I det første scenarioet antas det at Systembolagets 400 utsalg vil bli erstattet med 800 lisensierte private utsalgssteder, altså en dobling av antall salgssteder.

Sammenlignet med Systembolagets butikker, vil det være rimelig å anta at de private butikkene vil ha utvidede åpningstider, drive utstrakt markedsføring med blant annet pristilbud og ha en mindre streng alderskontroll.

På bakgrunn av tidligere forskning beregner forskerne at dette vil øke alkoholkonsumet med cirka 17 prosent.

En slik økning vil føre til om lag 770 flere dødsfall per år, 8 500 flere anmeldte voldstilfeller, 2 700 flere tilfeller av promillekjøring og 4,5 millioner flere sykefraværsdager i året.

Salg i dagligvarebutikker

Ingeborg Rossow. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

I det andre scenarioet antas det at alkohol kan selges i alle Sveriges 8 000 dagligvarebutikker. Antall utsalgssteder vil dermed bli 20 ganger flere enn i dag.

Da kan man forvente en ytterligere utvidelse av åpningstider og enda mer markedsføring og prispress.

I dette scenarioet forventer forskerne en økning på 37 prosent i alkoholkonsumet, med en årlig økning på 2 000 alkoholrelaterte dødsfall, 20 000 flere tilfeller av politirapportert vold, 6 600 flere tilfeller av promillekjøring og 11 millioner flere sykedager.

Referanse:

Norström, Miller, Holder, Österberg, Ramstedt, Rossow, Stockwell: Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private license system: Results from Sweden, Addiction 2010.

Powered by Labrador CMS